Cittaslow

cittaslow100x75 11Kristinestad är Finlands första och enda Cittaslow-stad och lever officiellt det goda livet


Kristinestad blev som första finländska stad medlem i det internationella nätverket av Cittaslow-städer. I Cittaslow ingår städer som har färre än 50 000 invånare och målmedvetet satsar på att främja det goda livet och en hållbar utveckling. För att uppnå Cittaslow-status ska staden uppfylla största delen av 55 kriterier - från gästfrihet och närproducerad mat till stadsplanering och möjlighet till distansarbete.Cittaslow-nätverkets internationella koordineringskommitté fattade beslut om Kristinestads medlemskap i april 2011 i Pollica, Italien.

Utvärderingsprocessen gällde sex delområden: miljön, infrastrukturen, gästfriheten, stadsplaneringen, lokal produktion och lokala produkter samt stadsbornas engagemang i Cittaslow-filosofin. I stadens ansökan poängterades bland annat de historiska, välbevarade och idylliska trähuskvarteren i Gamla stan. 

Cittaslow betonar ett liv utan brådska, genuina upplevelser och respekt för det lokala samt humana, miljövänliga och hållbara lösningar. Filosofin bakom Cittaslow utgår från en fortsatt utveckling av hela samhället och ett gott liv, som baserar sig på ekologiskt tänkande och levande traditioner. Cittaslow-rörelsen uppstod i Italien år 1999. I juni 2015 hör 190 städer i 30 länder till nätverket.  

Kristinestad var den sjätte i ordningen av nordiska Cittaslow-städer. I Norden hör sedan tidigare Sokndal, Eidsskog och Levanger i Norge, Falköping i Sverige samt Svendborg i Danmark till nätverket. Kristinestad blev medlem i Cittaslow som ett led i den strategi som utarbetats i samarbete med invånarna.

Staden är stolt över den heder och ära det innebär att ha Finland och Kristinestad i Cittaslow-nätverket. Medlemskapet är ett fint erkännande för staden för dess anda och livskvalitet. Cittaslow-filosofin har blivit ett naturligt utvecklingsredskap för staden. Det goda livet fortsätter, och det gör även utvecklingen.

Medlemskapet är en tillgång i strävan efter att locka bland annat inflyttare, arbetsplatser och besökare. Staden vill särskilt trygga invånarnas välfärd genom att förena det goda livet med modern teknologi. Det är även viktigt att samla och dela erfarenheter med de övriga städerna i CIttaslow-nätverket. 

Testa - hur mycket Cittaslow är du? | Visit Kristinestad

År 2019 firade Cittaslownätverket 20 år. År 2021 firade Kristinestad 10 år av medlemskap.

logo asemblea cittaslow 20th Anniversary web 300
 
Tilläggsuppgifter:

Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad, Cittaslowrådets ordförande
+358 40 675 5011, e-post: anna-kajsa.blomqvist-liljeblad@krs.fi 

Angelique Irjala, VD Business Kristinestad
+358 40 569 3796, e-post: angelique.irjala@krs.fi

Cittaslownätverkets webbplats

Om Cittaslow | Visit Kristinestad

Cittaslow | Facebook

Cittaslow | Instagram

Cittaslow | Youtube