Välfärdsnämnden

Under mandatperioden 2021-2025 har nämnden följande sammansättning:

Ordinarie

Kent Taipale, ordförande
Henrik Ådjers, vice ordförande
Gun Knuts
Tommy Englund
Lena Wissander
Heidi Andlin
Natalia Kaleva

Ersättare

Viking Högnäs
Sami Rönnlund
Veronica Walgren
Kjell Kankaanpää
Nanna Rosengård
Nina Jolkkonen-Porander
Eino Laine

Stadsstyrelsens representant:
Marja Lindberg.

Föredragande: 

Direktör för serviceområdet för välfärd Anette Norrgrann
tfn 06-2216253, 040 776 6530
anette.norrgrann@krs.fi