Välfärdsnämnden

Nämnden har 9 medlemmar.

Föredragande:

Rektor Anette Norrgrann, tfn 06-2216253, 040 776 6530

 

Under mandatperioden 2019-2021 har nämnden följande sammansättning:

 

Medlem

Ersättare

Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad, ordf.

Tobias Lillandt

Kirsi Rantatalo, viceordf.

Hanna-Leena Pihlajaniemi

Thomas Knipström

Patrik Lundell

Malin Ingves

Sara Bondegård

Heidi Andlin

Marianne Salo-Tuisku

Mika Ollila

Asko Wilén

Janne Smeds

Göran Engman

Alf Knuts

Alexandra Teir

Lena Wissander

Sofia Dahlroos


Stadsstyrelsens representant

 Carina Storhannus