Välfärdsnämnden

Under mandatperioden 2019-2021 har nämnden följande sammansättning:

Medlem                                               (Ersättare)
Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad, ordf.     (
Tobias Lillandt)
Kirsi Rantatalo, viceordf.                       (Hanna-Leena Pihlajaniemi)
Thomas Knipström                               (Patrik Lundell)
Malin Ingves                                        (Sara Bondegård)
Heidi Andlin                                         (Marianne Salo-Tuisku)
Eino Laine                                           (Asko Wilén)
Janne Smeds                                       (Göran Engman)
Alf Knuts                                             (Alexandra Teir)
Lena Wissander                                   (Anu Mitts-Hanses)

Föredragande: 
Direktör för serviceområdet för välfärd Anette Norrgrann
tfn 06-2216253, 040 776 6530
anette.norrgrann@krs.fi 

Stadsstyrelsens representant:
Carina Storhannus