Välfärdsnämnden

Under mandatperioden 2021-2025 har nämnden följande sammansättning:

Ordinarie

Kent Taipale, ordförande
Henrik Ådjers, vice ordförande
Gun Knuts
Tomas Knipström
Lena Wissander
Heidi Andlin
Natalia Kaleva

Ersättare

Viking Högnäs
Sami Rönnlund
Veronica Walgren
Tommy Englund
Nanna Rosengård
Nina Jolkkonen-Porander
Eino Laine

Föredragande: 

Direktör för serviceområdet för välfärd Anette Norrgrann
tfn 06-2216253, 040 776 6530
anette.norrgrann@krs.fi