Fritidsfiske


Fiskebegränsningar

- Minsta maskstorlek på nät 42mm (ett nät=30m långt och 3m djupt).
- Vid fiske efter sik i havet skall maskstorlek på nät vara minst 43mm.

Stamstadsbo: 6st nät mot öppet hav. 3st nät à 60m eller högst 180m.

Villaägare som på området äger villa men bor utanför stamstaden: 6st nät per villa.

OBS! Fiskeredskapen skall märkas enligt stadgan, samt bör utrustas med ägarens namn. §6 Fiskeordning för Kristinestad och 48§ Lag om fiske.