Vård av äldre byggnader

Kristinestad är den bäst bevarade stormaktstida staden med rutplan, där såväl stadsplanen som största delen av byggnadsbeståndet har sina rötter i den agrara handelsstaden. Skyddet av trähusbebyggelsen har fastlagits i stadsplanen under 1970-80-talen i tre repriser. Byggandsbeståndets renoveras i enlighet med stadsplanens föreskrifter.

Byggnadstillsynen ger råd gällande vård av äldrebyggnader i samarbete med Riitta Raikio-Söderlund, riitta.raikio-soderlund@krs.fi, tel. +358 40 508 5230

Museiväsendet i Kristinestad

Stadsarkeologisk inventering

Resultaten används vid styrande av planläggning, byggande, skyddande samt forskning. Målet är att värna om gemensamma kulturvärden och utveckla stadsmiljön på ett hållbart sätt.

http://www.nba.fi/fi/kaupunkiarkeologia

Understöd för vård av byggnadsarvet (Närings-, trafik, och miljöcentralen

Riktlinjer för byggnadsvård, Kristinestad