Vård av äldre byggnader

Kristinestad är den bäst bevarade stormaktstida staden med rutplan, där såväl stadsplanen som största delen av byggnadsbeståndet har sina rötter i den agrara handelsstaden.

Skyddet av trähusbebyggelsen har fastlagits i stadsplanen under 1970-80-talen i tre repriser. Byggandsbeståndets renoveras i enlighet med stadsplanens föreskrifter.

Museiväsendet i Kristinestad

Byggnadstillsynen ger råd gällande vård av äldrebyggnader i samarbete med Riitta Raikio-Söderlund.

riitta.raikio-soderlund@krs.fi, tel. +358 40 508 5230

Stadsarkeologisk inventering. Resultaten används vid styrande av planläggning, byggande, skyddande samt forskning.

Målet är att värna om gemensamma kulturvärden och utveckla stadsmiljön på ett hållbart sätt.

http://www.nba.fi/fi/kaupunkiarkeologia

Understöd för vård av byggnadsarvet (Närings-, trafik, och miljöcentralen

Riktlinjer för byggnadsvård, Kristinestad