Bokningar

Utrymmesreserveringen av Kulturhuset Dux görs via webbtjänsten krs.timle.fi. Tillläggsinformation gällande bokningen fylls i nedan på en elektronisk blankett.
Utrymmena kan reserveras av personer som har fyllt 18 år. När du bokar via krs.timle.fi behöver du registrera dig som webbtjänstens användare före den första utrymmesreserveringen. 

Reserverat utrymme ska avbokas senast en vecka före evenemanget ordnas.

Kontaktuppgifter, fakturering
Helge och Tauno Miettunens stiftelse,
Pertti Miettunen styrelseordförande
tfn +358 40 557 3232, +358 40 773 7648
e-post: pertti.miettunen@krs.fi 


Uthyrning av utrymmen, priser

Kulturhuset Dux, hela huset:

Ortsbor
pris exklusive medvärdeskatt: 120,00 euro
pris inklusive medvärdeskatt: 148,80 euro

Icke ortsbor
pris exklusive medvärdeskatt: 230,00 euro
pris inklusive medvärdeskatt: 285,20 euro

Foajé eller utrymmen i norra sidan av huset (botten- och övervåning):

Möten
pris exklusive medvärdeskatt: 50,00 euro
pris inklusive medvärdeskatt: 62,00 euro

Kurser 
pris exklusive medvärdeskatt: 60,00 euro
pris inklusive medvärdeskatt: 74,40 euro

Foajé och köket (café) till festtillfällen: 

pris exklusive medvärdeskatt: 100,00 euro
pris inklusive medvärdeskatt: 124,00 euro


För mera information och marknadsföringsservice 
Riitta Raikio-Söderlund, kultursekreterare (staden Kristinestads kulturtjänster)
tfn +358 40 508 5230
e-post: riitta.raikio-soderlund@krs.fi

Tilläggsinformation till bokningen av utrymmen via krs.timle.fi

Kontaktuppgifter

Faktureringsuppgifter / betalarens kontaktuppgifter

Utrymme som bokas

Tillställning (för statistik)

Utrustning som behövs

Kulturhusets tjänster

Husets tekniker (öppning av dörrar och installering av ljus/utrustning, serviceavgiften är 25 €/timme)

Inträde

OBS: kontrollera att du ser ett bekräftelsemeddelande på skärmen efter att ha klickat på knappen "skicka". Om du inte ser meddelandet, kontakta riitta.raikio-soderlund@krs.fi
(Meddelandet sänds inte per e-post, det visas på skärmen.)