Trafikleder

Gator, vägar och belysning      

KRS Gatu ansvarar för planering, byggande och underhåll av stadens gator, vägar och broar. Underhållet av enskilda vägar uppgår till ca. 200 km. Gatu ansvarar även för all gatu- och vägbelysning, ca 3400 ljuspunkter. Vägbelysningsarmaturerna anpassas till den gamla stadsmiljön och områdesvis.

Vägadresskarta

Vägadresskarta (2022) över glesbygdsområdet finns här (pdf 2,80 MB) och vägadresskarta över tätort finns här (pdf 2,34 MB).

Respons angående vägar

Respons angående statliga vägar kan ges via Trafikens kundservice eller per tel. 0200 2100 (24/7). Det är NTM-centralen som har ansvaret för de statliga vägarna.

Respons angående kommunens vägar kan ges till vägbyggmästaren.

Vagskotsel1Här hittar du kartan över vägarna (pdf 1,70 MB).

Respons angående gatubelysning

Respons angående gatubelysning på statliga vägar, kan ges via Trafikens kundservice, per e-post liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi eller per tel. 029 534 3000. Det är NTM-centralen som har ansvaret för de statliga vägarna.

Respons angående gatubelysning på kommunala vägar, ta kontakt med vägbyggmästaren.

Vägbyggmästare
Niklas Brandt, tel. 040 545 0021