Trafikleder

Gator och vägar            

KRS Gatu ansvarar för planering, byggande och underhåll av stadens gator. Underhållet av enskilda vägar uppgår till ca. 200 km.

Belysning  

KRS Gatu ansvarar för all gatu- och vägbelysning, ca 3400 ljuspunkter. Vägbelysningsarmaturerna anpassas till den gamla stadsmiljön.

Vägbidrag 

För vägar vars längd är minst 250 m och har minst en fast boende, kan bidrag för underhållskostnader sökas hos KRS-Gatu.
Skilda ansökningar för sommar- och vinterunderhåll bör uppgöras. För sommarunderhållskostnaderna erfordras kvittenser. Blankett finns under adressen www.krs.fi Samhällsbyggnad, KRS-Gatu, blanketter, eller fås från kontoret.
Närmare upplysningar ges av vägbyggmästare Niklas Brandt t. 040 5450021 eller sekreterare Maria Viikilä t. 040 5919801