Statistik

Källor: Finlands miljöcentral, https://kulutus.hiilineutraalisuomi.fi/

Nettoutsläpp

nedladdning2

Nettoutsläppen i Kristinestad har minskat med 50 procent mellan åren 2005 och 2021. 

 

Utsläpp per invånare 2005-2021

 

nedladdning 1

Räknat per invånare var utsläppen 2021 40 procent lägre 2021 än 2005. 

 

Utsläpp per sektor 2021

nedladdning 2

Den största utsläppssektorn i Kristinestad 2021 var lantbruket som stod för 29,9 procent av utsläppen. Vägtrafikens andel av utsläppen var 24,8 procent. Den tredje största utsläppssektorn var uppvärming som stod för 22,2 procent av utsläppen (här ingår elvärme, fjärrvärme, oljevärme och övrig värme). 

 

Information om beräkningsmetoden (på finska): ALas-mallin laskentaperiaatteet (PDF, 266 kB)