Kontaktuppgifter

Tony Östersund, markanvändningschef
Tfn 06-2216233, 040-3566450
Fax: 06-2216285
e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi
Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 KRS

Magnus Storsjö, tf. mätningstekniker
Tfn 050-3502736
Fax: 06-2216285
e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi
Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 KRS