Kontaktuppgifter

Tony Östersund, markanvändningschef

Tel. 040 356 6450

Magnus Storsjö, mätningstekniker

Tel. 050 350 2736


e-post: förnamn.efternamn@krs.fi
Adress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 KRS