Musikinspelning i studio

Kursen lämpar sig för alla som vill lära sig grunderna i musikinspelning. Minimiantal deltagare är 10 och bör bestå av åtminstone ett komplett band som har en repertoar på minst två låtar förberedda.

Kursen omfattar två dagar á 5 lektioner och genomförs i vår toppmoderna inspelningsstudio i Lappfjärd.

Vi lär oss om mikrofoner och deras användningsområden, inspelningsmetoder, effektprocessorer och mixning. Dessutom får även bandet musikalisk coaching av läraren. Deltagarna kan själva välja att fokusera mer på inspelningstekniken eller musicerandet.

Deltagarna spelar in varandra och slutligen görs en mixning av materialet.

Plats: Studion, Lappfjärds folkhögskola, Lappfjärdsvägen 765 64300 Lappfjärd
Tid: Kursen ordnas enligt behov under pågående läsår. Intresserade tag kontakt med Casper Sahlström eller Kalle Teir
Kursledare: Kalle Teir

Kontaktperson

Casper Sahlström
Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd
tfn 040 845 6870
casper.sahlstrom@krs.fi

Pris

50€

Ansök nu