Allmänna områden

Parker            

Staden har mångsidiga parker, Badhusparken i "söderstan" med utescen och lekanläggning samt Rådhusparken i stamstaden. I Lappfjärd finns Broparken med utescen.

Lekparker         Karta

Simstränder      I stamstaden finns simstränder vid Sandbanken och Havsbadet samt en ny strand i Antila.

I följande byar finns simstränder:  

Lappfjärd - Bötombergen, Härkmeri, Skaftung, Sideby - Vedholmen, Ömossa – Lilla Sandjärv

                          Badvattenprofil vid Sandbanken.

                          Badvattenkvalitén vid Kristinestads simstränder.

                          Badvattenprofiler och badvattenklassificering.

sandbanken ny 8u5mb xzswh jdjtl

Sandbanken

Halkoluoto

Vedholmen

Harkmeri

Härkmeri

Halkoluoto2

Vedholmen

LillaSandjarv

Lilla Sandjärv

Torgplatser       

I stamstaden finns två försäljningstorg. Salutorget i stadens centrum och Östra torget på Östra sidan.

Kontaktperson   Maria Viikilä, tfn 06 22 16 232 el 040 5919801

På Salutorget är det torgförsäljning alla dagar kl 8.00 – 18.00, förutom söndagar. Östra torget är reserverat för försäljare, som säljer varor från bilar eller släpvagnar.                         

Tre marknader ordnas under året, sommarmarknaden, Mikaelimarknaden och Vårmarknaden. Försäljare från hela landet besöker då Kristinestad.

Kontaktperson: Kristinestads Turism, tel. 040 740 2311, visit@krs.fi 

Platsreservering och kartor: Tori- ja markkinakaupan keskus Oy mpt@markkina.net, Tel 020 749 8700                     

I september ordnas en gammaldags torgdag. 
Torgplatsbokningar/gammaldags torgdag: Maarit Rosengård/Brahegården tfn. 0400 562 980 eller maarit.rosengard@pp.inet.fi
Program/information: kultursekreterare Riitta Raikio-Söderlund, tfn. 040 508 5230 eller riitta.raikio-soderlund@krs.fi