Allmänna områden

Parker och grönområden

Staden har mångsidiga parker och grönområden, bland annat Badhusparken vid havsstranden i "söderstan" med utescen och lekanläggning samt Rådhusparken och Frans Henrikssons park invid gamla kyrkan i stamstaden. I Lappfjärd finns Nybroparken med utescen samt Stenparken invid Lappfjärds å.

Bötombergens friluftsområde erbjuder vacker natur med motionstrappa, utegym, vandringsleder, slalombacke, skidspår och pulkabacke.

På Östra sidan finns ett parkområde med discgolfbana.

Lekparker finns i alla byar. Karta.

Simstränder

I stamstaden finns simstränder vid Sandbanken, Havsbadet och i Antila.

I följande byar finns simstränder:  

Lappfjärd - Bötombergen, Härkmeri, Skaftung, Sideby - Vedholmen, Ömossa – Lilla Sandjärv

Badvattenprofil vid Sandbanken.

Badvattenkvalitén vid Kristinestads simstränder.

Badvattenprofiler och badvattenklassificering.

Bild på Sandbankens strand

Sandbanken

Bild på Vedholmens strand från bryggan

Vedholmen

Bild på Härkmeri strand

Härkmeri

Bild på Vedholmens strand från stranden

Vedholmen

Bild på Lilla Sandjärv strand

Lilla Sandjärv