Allmänna områden

Parker och grönområden

Enheten ansvarar för skötseln av växtligheten och renligheten i kommunens parker och grönområden. Enheten ansvarar också för underhållet av lekparker, mattvättningsstället och parkleder samt för utrustningen såsom bänkar och skräpkorgar.
Parkerna och andra allmänna grönområden är en väsentlig del av en trivsam tätort. Parkernas renlighet och säkerhet följs regelbundet upp i samband med de veckovisa renhållningsrundorna.

Badhusparken 

Parken är belägen vid havsstranden i "söderstan". Här har du möjlighet att ta en lugn promenad under de gamla ekarna med utsikt över havet. Parken är ett perfekt ställe för en picknick eller att ordna ett evenemang på utescen som är utrustad med el. Strax intill finns en lekplats, två båtbryggor och sjöfartsmuseét. 
Reservera din plats i Badhusparken genom att ta kontakt till teres.berglund@krs.fi 

Rådhusparken

 

Frans Henrikssons park

Finns invid gamla kyrkan i stamstaden. Denna vackra park har vackra grusgångar, träd och perenner.  

Nybroparken

Nybroparken ligger vackert beläget intill Lappfjärds å, i Lappfjärds centrum. Här kan du sitta ner på en parkbänk och lyssna på forsen eller varför inte ha picknick under lövträden.  

Stenparken

Stenparken ligger också intill Lappfjärds å. Parken är uppbyggd av stenar i olika storlekar. Här kan du fördriva tiden genom att fiska, ha picknick eller bara sitta och lyssna på ån. Lappfjärds Brandklubb har byggt en grillkåta som är i flitig användning. Tvärs över vägen hittar du tennisplan/isrinken och sportplan.

Bötombergen

Bötombergens friluftsområde erbjuder vacker natur med bl.a.motionstrappa, utegym, vandringsleder, slalombacke, skidspår och pulkabacke. 

Storholmen

 I Perus finns denna vackra holme som är omringad av Lappfjärds å. Kristinestad stad investerade i en ny bro, år 2024, som tar dig till holmen. Väl på plats hör du vattnet som forsar, fåglarna som kvittrar och blommorna som doftar gott. På våren är det som vackrast när vitsipporna blommar. Längs med stigen finns det rastplatser utplacerade och en eldstad.   

Discgolfbana

På Östra sidan finns ett parkområde med en 18 håls discgolfbana.

Lekparker

Kristinestad

  • Badhusparkens lekpark (Strandgatan 60)
  • Bofinksvägens lekpark (Bofinkvägen 1-3)
  • Sandbankens lekpark (Skatavägen 20)
  • Tjärhovsvägens lekpark (Tjärhovsvägen 22-24)
  • Svängens lekpark (Svängen 5)
  • Kristinagatans lekpark (Kristinagatan 8-10)
  • Lejonparkens lekpark (Konditionsbanan)

 

Lappfjärd

  • Klockarevägens lekpark (Klockarevägen 5)
  • Åsändans lekpark (Tallgränd 6)

Skaftung

  • Lekparken Busklobban (Skaftungvägen 345) 

 

Badstränder

Badsäsongen börjar 15.6 och slutar 31.8.

I stamstaden finns 3 badstränder.

I följande byar finns badstränder:  

Lappfjärd - Bötombergen (pdf 202,71 kB)

Härkmeri - Långgrundsviken (pdf 145,49 kB)

Skaftung - Skoängen (pdf 140,20 kB)

Sideby - Vedholmen (pdf 95,92 kB)

Ömossa – Lilla Sandjärv (pdf 206,83 kB)

Miljöhälsovård

Badvattenkvalitén vid Kristinestads simstränder.

Badvattenprofiler och badvattenklassificering vid Sandbankens simstrand.

 

Mattvättningsstation

Mattvättningsstationen är avgiftsfri, öppen dygnet runt och du behöver inte boka någon tid. Det finns fyra platser åt mindre mattor, två platser åt större mattor, en mangel och två torkställningar. 
Mattvättningsstationen öppnar årligen när det blir plusgrader i luften och stängs när det blir minusgrader i luften. 

Adress: Strömmingsvägen 6, 64100 Kristinestad
Kontaktuppgifter: Joachim Granlund, tel. 040 560 3308

Mattvättstation med tvättredskap och upphängda mattor som är nytvättade.

Mattvättstation