Bildningskansliet

 

Bildningskansliet administrerar småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i Kristinestad samt småbarnsforstran och grundläggande utbildning åk 1-6 i Bötom.

Bildning & småbarnspedagogiken finns i våning 2 på familjecentret.

 


Besöks- och postadress:

Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad

Tel: 06 2216200 (Stadens växel)
E-post: fornamn.efternamn@krs.fi 

 


Kontaktpersoner:

Bildningsdirektör
Maarit Söderlund, 040 5565733
maarit.soderlund@krs.fi

Byråsekreterare
Christina Norrvik-Franz,
06 2216242, 040 1544806
christina.norrvik-franz@krs.fi

Chef för småbarnspedagogiken
Annika Heikkilä, 040 5666018
annika.heikkila@krs.fi

Byråsekreterare vid småbarnspedagogiken
Sarah Kortell, 040 5743116
sarah.kortell@krs.fi

 
Arbetsordning, läsåret 2021 -2022 pdf (137,87 KB)

Grundläggande utbildningens läroplan 2016 (pdf 3,5 MB)

Principer för skolskjuts pdf (157,61 KB)

Gällande skolskjutsar: skolresans beräknade trafiksäkerhet