Bildningskansliet

Bildningskansliet administrerar småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i Kristinestad samt småbarnsforstran och grundläggande utbildning åk 1-6 i Bötom.

Bildningskansliet finns på Högåsen.                                
Lappfjärdsvägen 163 C                                                     Arbetsordsning, läsåret 2019 - 2020
Pb 13
64101 Kristinestad

Tel: 06-221 6200 (Stadens växel)
E-post: fornamn.efternamn@krs.fi                                       

 

Grundläggande utbildningens läroplan 2016

Kontaktpersoner:                                                                 

Bildningsdirektör
Maarit Söderlund

Tel: 040 5565733

Byråsekreterare
Tel: 06-221 6242

Chef för småbarnspedagogiken
Annika Heikkilä
Tel: 040 5666018

Byråsekreterare vid småbarnspedagogiken
Sarah Grannas

Tel. 040 5743116