Bildningskansliet

Bildningskansliet administrerar småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i Kristinestad samt småbarnsforstran och grundläggande utbildning åk 1-9 i Bötom. Forskningstillstånd och dylika undersökningar beviljas av rektorn vid respektive skola.

Utbildningsväsendets målsättningar 2022-2026: 1) Tvåspråkighet 2)Hållbart välmående 3) Cittaslow
Läsårets 2022-2023 tema: Närmat och rörelse i skolan/dagis.

Bildning & småbarnspedagogiken finns i våning 2 på familjecentret.


Besöks- och postadress:

Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad
E-post: fornamn.efternamn@krs.fi 

 


Kontaktpersoner:

Bildningsdirektör
Maarit Söderlund, 040 5565733
maarit.soderlund@krs.fi 

Byråsekreterare
Christina Norrvik-Franz,
06 2216242, 040 1544806
christina.norrvik-franz@krs.fi

Chef för småbarnspedagogiken
Annika Heikkilä, 040 5666018
annika.heikkila@krs.fi 

Byråsekreterare vid småbarnspedagogiken
Sarah Kortell, 040 5743116
sarah.kortell@krs.fi

Wilma-instruktioner för vårdnadshavare

Arbetsordning, läsåret 2022 - 2023 pdf (176,80 KB)

Matsedel, läsåret 2022-2023 pdf (73,52 KB)

Grundläggande utbildningens läroplan 2016 (pdf 19,6 MB)

Principer för skolskjuts pdf (157,61 KB)

Gällande skolskjutsar: skolresans beräknade trafiksäkerhet

Vår informations- och kommunikationsteknikplan: ikt pdf (935,67 kb)

Information 15.12.2022 om eventuella kommande strömavbrott (pdf, 86 kb)
Information 15.12.2022 about possible power cuts (pdf, 90 kb)
Доводим до сведения 15.12.2022 (pdf, 97 kb)

 

Hantering av personuppgifter

Vid anmälan till småbarnspedagogik och utbildning i Kristinestad samlas följande personuppgifter in: för- och efternamn, personsignum, adress, e-post, mobiltelefon.

Personuppgifterna används för identifiering av barnet och vårdnadshavare, fakturering av dagvårdsavgifter samt direkta meddelanden gällande barnet.

Följande uppgifter behövs för lagstadgad statistik till utbildningsstyrelsen och statistikcentralen: kön, modersmål och verksamhetsställe.

Uppgifterna är endast tillgängliga för serviceområdets administrativa personal och överlåts inte till utomstående personer.