Bildningskansliet

Bildningskansliet administrerar småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i Kristinestad samt småbarnsforstran och grundläggande utbildning åk 1-6 i Bötom.

Bildningskansliet finns på Högåsen.                                
Lappfjärdsvägen 163 C                                                     Läsår 2019 - 2020
Pb 13
64101 Kristinestad

Tel: 06-221 6200 (Stadens växel)
E-post: fornamn.efternamn@krs.fi                                       Grundläggande utbildningens

Kontaktpersoner:                                                                      Läroplan 2016 

Bildningsdirektör
Maarit Söderlund
Tel: 040-556 5733

Byråsekreterare
Carina Berg
Tel: 06-221 6242

Chef för småbarnspedagogiken
Annika Heikkilä
Tel: 040-566 6018