Bildningskansliet

Bildningskansliet administrerar småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i Kristinestad samt småbarnsforstran och grundläggande utbildning åk 1-6 i Bötom.

Bildning & småbarnspedagogiken                                
Finns i våning 2 på familjecentret

Lappfjärdsvägen 10                                                     Arbetsordsning, läsåret 2019 - 2020
64100 Kristinestad

Tel: 06-221 6200 (Stadens växel)
E-post: fornamn.efternamn@krs.fi                                       

  Elektronisk anmälan till förskola & skola för läsåret 20-21 öppnar i februari 2020.

Grundläggande utbildningens läroplan 2016

Kontaktpersoner:                                                                 

Bildningsdirektör
Maarit Söderlund

Tel: 040 5565733

Byråsekreterare                                                                                                                                                                 Christina Norrvik-Franz
Tel: 06-221 6242, 040 1544806

Chef för småbarnspedagogiken
Annika Heikkilä
Tel: 040 5666018

Byråsekreterare vid småbarnspedagogiken
Sarah Grannas

Tel. 040 5743116