Bildningskansliet

Skolbyrån och småbarnspedagogikens kansli är stängda under tiden 27.6 - 5.8.2022.
Vid brådskande ärende kan du skicka e-post till adressen utbildning@krs.fi

Bildningskansliet administrerar småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i Kristinestad samt småbarnsforstran och grundläggande utbildning åk 1-9 i Bötom. Forskningstillstånd och dylika undersökningar beviljas av rektorn vid respektive skola.

Utbildningsväsendets målsättningar 2022-2026: 1) Tvåspråkighet 2)Hållbart välmående 3) Cittaslow

Läsårets 2022-2023 tema: Närmat och rörelse i skolan/dagis.

 

Bildning & småbarnspedagogiken finns i våning 2 på familjecentret.


Besöks- och postadress:

Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad
E-post: fornamn.efternamn@krs.fi 

 


Kontaktpersoner:

Bildningsdirektör
Maarit Söderlund, 040 5565733
maarit.soderlund@krs.fi

Byråsekreterare
Christina Norrvik-Franz,
06 2216242, 040 1544806
christina.norrvik-franz@krs.fi

Chef för småbarnspedagogiken
Annika Heikkilä, 040 5666018
annika.heikkila@krs.fi

Byråsekreterare vid småbarnspedagogiken
Sarah Kortell, 040 5743116
sarah.kortell@krs.fi

 
Arbetsordning, läsåret 2021 -2022 pdf (137,87 KB)

Arbetsordning, läsåret 2022 - 2023 pdf (176,80 KB)

Grundläggande utbildningens läroplan 2016 (pdf 19,6 MB)

Principer för skolskjuts pdf (157,61 KB)

Gällande skolskjutsar: skolresans beräknade trafiksäkerhet

Vår informations- och kommunikationsteknikplan: ikt pdf (935,67 kb)