Bildningskansliet

Bildningskansliet administrerar småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i Kristinestad samt småbarnsforstran och grundläggande utbildning åk 1-9 i Bötom. Forskningstillstånd och dylika undersökningar beviljas av rektorn vid respektive skola.

Utbildningsväsendets målsättningar 2022-2026: 1) Tvåspråkighet 2)Hållbart välmående 3) Cittaslow

Bildning & småbarnspedagogiken finns i våning 2 på familjecentret.


Besöks- och postadress:

Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad
E-post: fornamn.efternamn@krs.fi 

 


Kontaktpersoner:

Bildningsdirektör
Maarit Söderlund, 040 5565733
maarit.soderlund@krs.fi 

Ekonomisekreterare
Erika Rämänen 06 2216242, 040 1544806
erika.ramanen@krs.fi

Skolskjuts- och skolsekreterare
Nina Haaranoja
050 5305069 
nina.haaranoja@krs.fi

 

 

Chef för småbarnspedagogiken
Annika Heikkilä, 040 5666018
annika.heikkila@krs.fi 

Byråsekreterare vid småbarnspedagogiken
Sarah Kortell, 040 5743116
sarah.kortell@krs.fi

Pedagogisk planerare
Tanja Korsbäck, 040 6583320
tanja.korsback@krs.fi

 

 

 

Wilma-instruktioner för vårdnadshavare

Arbetsordning, läsåret 2024 - 2025 pdf (72,64 KB)

Matsedel 2023-2024, pdf (15,38 kb)

Grundläggande utbildningens läroplan 2016 (pdf 19,6 MB)

Principer för skolskjuts pdf (157,56 KB)

Gällande skolskjutsar: skolresans beräknade trafiksäkerhet

Vår informations- och kommunikationsteknikplan: ikt pdf (935,67 kb)

 

Hantering av personuppgifter

Vid anmälan till småbarnspedagogik och utbildning i Kristinestad samlas följande personuppgifter in: för- och efternamn, personsignum, adress, e-post, mobiltelefon.

Personuppgifterna används för identifiering av barnet och vårdnadshavare, fakturering av dagvårdsavgifter samt direkta meddelanden gällande barnet.

Följande uppgifter behövs för lagstadgad statistik till utbildningsstyrelsen och statistikcentralen: kön, modersmål och verksamhetsställe.

Uppgifterna är endast tillgängliga för serviceområdets administrativa personal och överlåts inte till utomstående personer.

Våra dataskyddsbeskrivningar hittar ni här:

Barn och vårdnadshavares personuppgifter inom utbildningsväsendet i Kristinestad (pdf 70,96 kb)
Barn och vårdnadshavares personuppgifter inom Småbarnspedagogiken i Kristinestad (pdf 72,27 kb)