Tomtindelningar

Separata tomtindelningar

Sedan detaljplanen blivit godkänd, skall för nya kvartersområden uppgöras en separat tomtindelning (om tomtindelning inte gjorts i samband med detaljplanen).

Tomtindelningsändringar

Vid behov, på ansökan av tomtägaren eller till följd av en ändring av detaljplanen, kan gällande tomtindelning ändras.

Prisuppgifter (pdf, 246 kB)

Kontaktperson

Lauri Koskinen, tf. markanvändningschef
Tel. 040 356 6450

Magnus Storsjö, mätningstekniker
Tel. 050 350 2736


e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi
Adress: Lappfjärdsvägen 8, 64100 KRISTINESTAD