Tomtindelningar

Separata tomtindelningar

Sedan detaljplanen blivit godkänd, skall för nya kvartersområden uppgöras en separat tomtindelning (om tomtindelning inte gjorts i samband med detaljplanen).

Tomtindelningsändringar

Vid behov, på ansökan av tomtägaren eller till följd av en ändring av detaljplanen, kan gällande tomtindelning ändras.

Prisuppgifter

Kontaktperson:

Tony Östersund, markanvändningschef
Tfn 06-2216233, 040-3566450
Fax: 06-2216285
e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi
Adress: Lappfjärdsvägen 8, 64100 KRISTINESTAD