Tomtindelningar

Separata tomtindelningar

Sedan detaljplanen blivit godkänd, skall för nya kvartersområden uppgöras en separat tomtindelning (om tomtindelning inte gjorts i samband med detaljplanen).

Tomtindelningsändringar

Vid behov, på ansökan av tomtägaren eller till följd av en ändring av detaljplanen, kan gällande tomtindelning ändras.

Prisuppgifter (pdf, 246 kB)

Kontaktperson

Markanvändningschef
Tel. 050 350 2736

Magnus Storsjö, mätningstekniker och t.f. markanvändningschef
Tel. 050 350 2736

Flaviu Jimborean, vikarie
Tel. 040 187 4084


e-mail: förnamn.efternamn@krs.fi
Adress: Lappfjärdsvägen 8, 64100 KRISTINESTAD