Grundläggande konstundervisning

Hantverk gjord av lera

Hantverk gjorda av lera från läsåret 2022-2023

 

Anmäl dig här

UNDERVISNINGEN UNDER LÄSÅRET 2023−2024

Kom och bekanta dig med konsthantverk. Inlärningsprocessen är en helhet och undervisningen har sin utgångspunkt i de produktionsätt som är kännetecknande för konstarten i fråga. I inlärningsprocesserna handleds eleven att ha en aktiv roll med hjälp av olika uppgifter. Den röda tråden i undervisningen är att ge eleven handledning enligt ålder och att lära eleven att iaktta sin omgivning och beakta den tidsmässiga dimensionen. Genom att göra, lär sig eleven olika sätt att tänka, långsiktighet, att agera självständigt och i grupp samt många olika hantverksformer.
I undervisningen förenas verklighet, fantasi och lek, kreativitet, kulturarv, tvärkonstnärlighet och glädjen att göra tillsammans. Eleven lär sig på egen hand eller i grupp genom att fundera, verbalisera och tolka olika observationsnivåer – ta emot och behandla olika sinnesimpulser. De olika delområdena inom konsthantverk är beklädnad, föremåls- och textilmiljöer, servicemiljöer samt byggda miljöer och naturmiljöer. 

Målet är att det under läsåret ska uppstå ett samarbete mellan medborgarinstitutet och föräldrarna, och medborgarinstitutet informerar föräldrarna om läsårens innehåll och bjuder in föräldrarna till små utställningar och tillställningar som ordnas med barns och ungas arbeten och som avslutning på inlärningsprocessen.

Terminsavgiften är 65 euro. Materialkostnaderna ingår i avgiften. Kurs för elever i åk 1−6.kasityoprosessi taiteen perusopetus

Undervisningen framskrider från nivå till nivå enligt målen i läroplanen.  Verksamheten regleras av lagen (633/1998) och förordningen (813/1998) om grundläggande konstundervisning.

Frågor som gäller undervisningen besvaras av slöjdlärare Helbe Pajari, tfn 050 464 5560. 

Länk till anmälan. 

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING MED INRIKTNING PÅ KONSTHANTVERK

Den allmänna lärokursen omfattar 500 undervisningstimmar.

STUDIEHELHETEN omfattar 1−6 års studier. Tanken är att eleven ska hinna avlägga studierna som omfattar 500 lektioner under lågstadietiden. Eleven får ett slutbetyg för studiehelheten.

Hantverk av lera

Här målas hantverk av lera från läsåret 2022-2023

tovningsverk