Anmälan till förskola och skola


Anmälan till förskolan

Inskrivning till stadens förskolor för läsåret 2022-2023 sker elektroniskt 31.1 – 4.2.2022 via Småbarnspedagogikens webbportal.

Du/Ni kan välja mellan:

Lappfjärd daghems förskola
Kristinestad daghems förskola
och
Härkmeri daghems förskola

Startdatum för höstens skolgång är ännu öppen. I ansökan kan ni sätta 1.8.2022 som startdatum.

Ansökan hittar ni här:
Småbarnspedagogikens webbportal

 

Anmälan till skolan

Inskrivning till stadens skolor för läsåret 2022-2023 sker elektroniskt 31.1 – 4.2.2022 via Wilma.

Logga in i Wilma, välj fliken Blanketter / Anmälan till grundundervisning

 Ansökan hittar ni här:
ANMÄLAN TILL SKOLAN