Anmälan till förskola och skola

 

Anmälan till förskolan


Inskrivning till stadens förskolor för läsåret 2021-2022 sker elektroniskt 8-12.2.2021 via Småbarnspedagogikens webbportal. Du/Ni kan välja mellan:

Lappfjärd daghems förskola
Kristinestad daghems förskola och
Härkmeri daghems förskola

(Terminstart för förskolan är ännu inte bestämt. Svenska utbildningsnämnden besluter om datum för skolstart i slutet av februari. Det går bra att fylla i 1.8.2021 som startdatum, så korrigerar vi då beslutet är fattat)


Ansökan hittar ni här:

 Småbarnspedagogikens webbportal

 


Anmälan till skolan


Inskrivning till stadens skolor för läsåret 2021-2022 sker elektroniskt 8-12.2.2021 via Wilma.

Logga in i Wilma, välj fliken Blanketter / Anmälan till grundundervisning

Ansökan hittar ni här:

ANMÄLAN TILL SKOLAN