Muddring/Vattenbyggnadsarbete

Planerar du att muddra eller utföra vattenbyggnadsarbete vid din strand?

Kom ihåg att man enligt vattenlagen skall göra en förhandsanmälan på en blankett till ELY-centralen samt gärna till kommunens miljövårdsmyndigheter minst 30 dagar innan arbetet inleds. Ifall området finns på detaljplanerat område krävs tillstånd av byggnadstillsynen. Kom även ihåg att du måste skriftligt komma överens med vattenägaren om exv. muddringen. Planerna skall uppvisas för vattenägaren.

Placering av muddersmassorna skall planeras väl.

Den som utför vattenbyggnadsarbete är alltid ansvarig för alla de skador och men han förorsakar.

 Anvisningar och blanketter (nr 8)

Ändring av naturlig strandlinje får inte utföras!