Lappfjärds daghem

Föreståndare Sarah Sundblom
Tel 040-1418316Lappfjards daghem
Gropvägen1
64300 Lappfärd

På daghemmet i Lappfjärd finns tre avdelningar:

Ekorrarna ( 1 - 2 åringar ) tel. 040-1495012
Rävarna ( 3 - 4 årngar )tel. 040-3565804
Björnarna ( 5 åringar ) tel. 040-4877024 (Lappfjärdsv. 8, 64100 KRS)

Avdelningen Björnarna är tillfälligt inrymda i Kristinestads daghems utrymmen på adressen  Lappfjärdsvägen 8.

Lappfjärds daghem är ett tvåspråkigt daghem i centrum av Lappfjärd nära Lappfjärds skola. Daghemmet har en skyddad gårdsplan som används flitigt, i närheten finns också sportplan och tennisplan/isrink vilket ger goda möjligheter till olika aktiviteter.

 Lappfj dghm uppe fran luften

Våra verksamhetsplaner 2019-2020:

Förskolorna pdf (266,45 kb)
Ekorrarna pdf (269,64 kb)
Rävarna pdf (252,67 kb)
Björnarna pdf (296,41 kb)