Lappfjärds daghem

Gropvägen 1, 64300 Lappfärd

Föreståndare
Sarah Sundblom, 040 1418316

Lappfjärds daghem är ett tvåspråkigt daghem i centrum av Lappfjärd nära Lappfjärds skola. Daghemmet har en skyddad gårdsplan som används flitigt, i närheten finns också sportplan och tennisplan/isrink vilket ger goda möjligheter till olika aktiviteter.


På daghemmet i Lappfjärd finns tre avdelningar:

Ekorrarna  (1-2 åringar) 040 1495012
Rävarna   (3-4 åringar) 040 3576265 
Björnarna  (5-åringar) 040 4877024 


Våra verksamhetsplaner:

Lappfjärds förskola pdf (269,46 kb)
Ekorrarna pdf (225,31 kb)

Rävarna1 pdf (287,82 kb)

Rävarna2 pdf (244,61kb)

Björnarna pdf (236,01 kb)


Lappfjards daghem