Lappfjärds daghem

Föreståndare Sarah Sundblom,

Tel 040-1418316Lappfjards daghem

Gropvägen1
64300 Lappfärd

 

 

 

På daghemmet i Lappfjärd finns tre avdelningar:

Ekorrarna ( 1 - 2 åringar ) tel. 040-1495012

Rävarna ( 3 - 4 årngar )tel. 040-3565804

Björnarna ( 5 åringar ) tel. 040-4877024 (Lappfjärdsv. 8)

Avdelningen Björnarna är tillfälligt inrymda i Kristinestads daghems utrymmen på adressen  Lappfjärdsvägen 8.

Lappfjärds daghem är ett tvåspråkigt daghem i centrum av Lappfjärd nära Lappfjärds skola. Daghemmet har en skyddad gårdsplan som används flitigt, i närheten finns också sportplan och tennisplan/isrink vilket ger goda möjligheter till olika aktiviteter.

 

Under terminerna 2019-2020 finns följande avdelningar:

Den svenskspråkiga förskolan finns i Lappfjärds lågstadiums utrymmen
Den finskspråkiga förskolan fördelat i två grupper, varav en vid Lappfjärds lågstadium och den andra vid Tjöck skola.
Morgon- och eftermiddagsvård för svenska och finska förskolebarn finns tillgängligt både i Lappfjärd, Tjöck, Kristinestad och Härkmeri.

Svenska Förskolan: 040 350 0230 (försk.lär Ann-Louise Toivonen)

Finskspr. förskola tel. 040 359 4878 (Arja Kirsilä )

 

Morris och eftis/iltis på Lappfjärd Skola tel: 040 359 4878

 Lappfj dghm uppe fran luften