Avgifter inom småbarnspedagogik

Klientavgifter inom småbarnspedagogik tas ut på basis av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016).

Klientavgifterna för småbarnspedagogik och familjedagvård som kommunen ordnar varierar enligt familjens storlek, inkomster och vårdtid. Avgiften uppbärs som en månadsavgift.

Fr.o.m. 1.3.2023 är den högsta månadsavgiften för småbarnspedagogik på heltid för familjens yngsta barn 295 euro. Avgiften för det andra barnet är högst 40 procent av avgiften för det äldsta barnet, dvs. högst 118 euro. Avgiften för de följande barnen är 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.

 

Mer info i vårt kompendium gällande avgifter: Avgifter pdf (337,52 kb)