Härkmeri skolas föräldraförening

 

Mary Flenmark, ordförande

 

Tomas Teir, kassör

 

Tobias Grankull

 

Sabina Klemets

Riikka Sjöstrand

Elisabeth Sundén

 

 

 

Marina Barsetti, skolans representant