Föräldraförening

Härkmeri skolas föräldraförening

 

Tomas Teir, ordf.

Riikka Sjöstrand

Tobias Grankull

Richard Ingves

Glenn Lindell, skolans representant

Harkmeri skolas gympasal