Anmälningsblankett för byggnader

Byggnadens anmälningsblankett (pdf, 317 kt)

Ägarens uppgifter

Byggnad 1

Värmekälla
Nätanslutning
Byggnadens utrustningsnivå
Lägenhetstyp och -yta
Lägenhetstyp och -yta
Har ombyggnad utförs i byggnaden?
Med ombyggnad avses att fastighetens kvalitetsnivå så att den blir betydligt högre än den ursprunglilga nivån.

Byggnad 2

Värmekälla
Nätanslutning
Byggnadens utrustningsnivå
Lägenhetstyp och -yta
Lägenhetstyp och -yta
Har ombyggd utförs i bygganden?
Med ombyggnad avses att fastighetens kvalitetsnivå ändras så att den blir betydligt högre än den ursprungliga nivån.

Byggnad 3

Värmekälla

Nätanslutning

Byggnadens utrustningsnivå
Lägenhetstyp och -yta
Lägenhetstyp och -yta
Har ombyggnad utförts i byggnaden?
Med ombyggnad avses att fastighetens kvalitetsnivå ändras så att den blir betydligt högre än den ursprungliga nivån.