Kristinahallen

 

 

Följ de allmänna Corona restriktionerna. 

WP 20160819 13 26 55 Pro

 

 

 

 

 

 Kristinahallen 

Från hösten 2021 kan man boka halltider via krs.timle.fi 

Kristinahallen uppfyller de Internationella måtten 23 x 36,4 vilket gör det möjligt att spela turneringar på nationell nivå inom olika sporter.Hallen kan delas i tre sektioner. Basutrustning finns för t.ex tennis, volleyboll, basketboll, innebandy och handboll. Innefotboll och friidrottsträningar samt redskapgymnastik och träning för rytmisk gymnastik går att träna i hallen. 

Hallen har fem omklädningsrum och en bastu. 

Hallen rymmer 800 personer och den kan med fördela användas till konserter, mässor och andra större evenemang

Enligt överenskommelse med kantakaupungin koulu kan man boka in kök och klassrum för olika ändamål i anslutning till Kristinahallen.

Bokningar och förfrågningar Kristinahallen Anders Wahlberg 040 5244418

 

Kristinahallens hyror

                                                                               Lokala                Från andra orter                       

Föreningar och medborgarintitut            1/3           6€                            12€

                                                                    2/3           8€                            16€

                                                                    3/3          10€                           20€

Övriga( privata, företag, od.)                    1/3           9€                            18€

                                                                    2/3          12€                           24€

                                                                    3/3          15€                           30€