Kristinahallen

 

KriVe

 

Från hösten 2021 görs bokningar av Kristinahallen via krs.timle.fi 

 Ny användare skall registrera sig före bokningar kan göras.

 Den som bokar en tid skall ha fyllt 18 år.

 På kommande betalning av hallturer via suomi.fi

 Avbokningar skall göras senast 24 timmar före bokad halltid!

Kristinahallen uppfyller de Internationella måtten 23 x 36,4 vilket gör det möjligt att spela turneringar på nationell nivå inom olika sporter.Hallen kan delas i tre sektioner. Basutrustning finns för t.ex tennis, volleyboll, basketboll, innebandy och handboll. Innefotboll och friidrottsträningar samt redskapgymnastik och träning för rytmisk gymnastik går att träna i hallen. 

Hallen har fem omklädningsrum och en bastu. 

Hallen rymmer 800 personer och den kan med fördela användas till konserter, mässor och andra större evenemang

Enligt överenskommelse med kantakaupungin koulu kan man boka in kök och klassrum för olika ändamål i anslutning till Kristinahallen.

 

Bokningar och förfrågningar Kristinahallen Anders Wahlberg 040 5244418

Dejourtelefon 050-4405471

Kristinahallens hyror