Fritid

Välkommen till välfärdens serviceområde!

Kristinestad erbjuder mångsidiga fritidsmöjligheter. Ett rikt föreningsliv är en av den finlandssvenska kustregionens rikedomar. Kulturhuset Dux med biograf och evenemang betjänar alla invånare och besökare. Välkommen till den levande kulturtraditionens skattkammare!

Med sina tjänster skapar och stärker kultur- och fritidsväsendet beredskapen för att upprätthålla och utöka individens och gemenskapens mentala och fysiska kapital och välbefinnande, konstnärliga verksamhet och kulturarv samt bildning.

Biblioteks-, bildnings-, kultur-, idrotts-, musei- och ungdomsväsendets program- och serviceproduktion samt tredje sektorns verksamhet utgör grunden för bildning, kreativitet och välbefinnande.

Serviceområdet för välfärds kansli
Besöksadress: Västra Långgatan 34 B
Postadress PB 13,
64 101 Kristinestad
E-mail fornamn.efternamn@krs.fi

Kansliet öppet vardagar kl. 9-11 och 13-15. 

Välfärdsdirektör Emilia Mattsson Nortamo
emilia.mattsson.nortamo@krs.fi, tfn. 040 667 9597

T.f rektor för medborgarinstitutet Alexandra Teir
tfn. 040 1544 805 

Tf. biblioteksdirektör Leena Eränen
tfn 040 675 5020

Kultursekreterare Riitta Raikio-Söderlund
tfn 040-5085 230

Museichef Tarja Aurell
tfn 040 848 6550

Verksamhetsledare för ungdomsarbete Jessica Bårdsnes
tfn 040 508 5240

Idrottsinstruktör och verksamhetsledare för simhallen Anders Wahlberg
tfn 040 5244 418

Tf. rektor för Lappfjärds folkhögskola Casper Sahlström
tfn 040 845 6870

Integrationskoordinator Anette Hakala
tfn 040 628 8030

 

Bästa kunder inom fritidsväsendet, vi betjänar er i frågor med anknytning till vårt verksamhetsområde. Vi tar gärna emot förslag och respons för att utveckla vår verksamhet.