Ungt företagande

Ung företagsamhet och ekonomi NYT är en ideell och nationellt verksam organisation som erbjuder verksamhetsbaserat och upplevelserikt läromaterial till skolor och läroanstalter. NYTs mål är att varje barn och ungdom får mod att bli entusiastiska inför framtiden, får färdigheter för en föränderlig arbetsmarknad och lär sig hantera sitt eget vardagsliv. För lärare erbjuder NYT fortbildning samt verktyg för undervisning i ekonomikunskaper, företagsamhet och arbetslivsfärdigheter.

Ung företagsamhet och ekonomi NYT erbjuder en heltäckande servicestig för kommuner och proffs inom undervisningssektorn. Servicestigen erbjuder innehåll och undervisningsmaterial för varje stadie – för precis alla barn och unga.

Ett år som företagare är ett av NYT:s studieprogram i företagande för ungdomar i högstadiet, gymnasiet och andra stadiets yrkesutbildning. Under ett läsår får ungdomarna driva egna företag, så kallade NYT-företag, i grupp om ca 3–5 elever, med riktiga varor och tjänster.

NYTs verksamhet är nationell och bedrivs med hjälp av tiotal regionkontor. Regionkontoret i Österbotten står till tjänst med avgiftsfri fortbildning och rådgivning gällande programmen för alla skolstadier, från förskola till högskola. Business Kristinestad är en av NYTs samarbetspartners i Österbotten och samarbetar med skolorna för att utveckla de ungas entreprenörskap.

 

Läs mera

Ung Företagsamhet och ekonomi NYT

Stigen för företagsamhetsfostran

Ett år som företagare

Regionkontoret i Österbotten