Staden, utveckling och förvaltning

På stadens webbplats får du information om Kristinestad och hur din hemstad fungerar.

Du får information om vart du ska vända dig om du till exempel behöver en bostad eller tomt, om du söker kulturupplevelser eller vill motionera, om du behöver en dagvårdsplats åt ditt barn eller vill anmäla ditt barn till förskolan eller skolan.

I den havsnära trähusstaden och dess landsbygdstätorter kan du leva ett fullvärdigt liv, här lever gemenskapen. Basservicen finns nära och du behöver sällan gå över ån efter vatten.

Servicenäringarna, industrin samt jord- och skogsbruket utgör kärnan i stadens näringsliv. De små lokala företagen ser till att vardagen fungerar. Om du vill kan du lära dig det andra inhemska språket i din vardag - i motionsgruppen, byagården, vid sandlådan eller t.ex. vid fiskdisken i butiken.

Stadens servicepunkter vill betjäna dig så att det är bra att bo här både som liten, under uppväxttiden och att fortsätta bo här i livets alla skeden.

I Kristinestad möts historien och nutiden på ett konstruktivt sätt.

 

Kontaktuppgifter till Kristinestads stad:

Kristinestads stad
PB 13
64101 Kristinestad

e-post: kristinestad(a)krs.fi
telefonväxel +358 6 2216 200 

Personalens e-post: fornamn.efternamn(at)krs.fi