STUDIEMILJÖ

Vi är en folkhögskola i sydösterbotten i Lappfjärd, ca 7 km från den idylliska trähus- och kuststaden Kristinestad. Kristinestads stad är från och med 1.1.2019 ny ägare och upprätthållare av Lappfjärds folkhögskola (f.d. Axxell Lappfjärd).

Skolan är vackert belägen alldeles invid Lappfjärds å, och här har under årens lopp utbildats en imponerande stor del av både de yrkesverksamma och hobbyentusiasterna som verkar inom musikbranschen i svenskfinland.

Musiklinjen startade redan år 1983 av legendarerna Alf Mylläri och Kjell Lolax. Ljudtekniklinjen tillkom år 2000 och musikproduktionslinjen år 2008. Under årens lopp har skolan haft bland annat både dans- och teaterlinje men under det senaste decenniet har skolan allt mer befäst sin profil som en stark aktör och utbildare inom fri bildning i musikbranschen.

Folkhögskolan grundades 1907 och idag rymmer huset också många andra aktiviteter förutom våra tre musikinriktningar. Bland våra kortkurser och flerformsstudier finns bland annat slöjdkurser, inspelningskurser, dansläger, låtskrivningskurser, ”MGP Startup”, band/artistläger, folkmusik och mycket, mycket annat. Vi har också ett nära samarbete med Kristinestads medborgarinstitut, Kristinestads gymnasier och olika aktörer inom musikbranschen. Vi har varje år ett antal workshopar och föreläsningar med olika intressanta gäster.

Folkhögskolan är ”huset mitt i byn” och används även flitigt som möteslokal av olika föreningar och organisationer i bygden. Skolans studio i toppklass finns också tillgänglig för uthyrning för utomstående musiker och artister.

Här kan du läsa om vår inspelningsstudio.

Välkommen till ett lärorikt och kreativt studieår på Lappfjärds folkhögskola!