Läsårsinfo

Våra linjer är ettåriga och läsåret omfattar 36 veckor med 25 h undervisning per vecka. Du kan ansöka om statligt studiestöd för heltidsstudier. Blanketten får från FPA eller deras hemsida www.kela.fi. Skolans kansli kan också hjälpa till med studiestödsblanketten. För att kunna påbörja heltidsstudier hos oss bör du ha avgångsbetyg från grundskolan.

Läsår 2023-2024. Höstlov va 42: 16.10-20.10, sportlov va 9: 26.2 - 1.3.2024. Läsåret avslutas 24.5.2024.

Läsåret startar den 21.8.2023.

På skolan finns ett internat med 30 internatplatser i enkel- eller dubbelrum. Alla studerande rekommenderas ha egen bärbar lagringsenhet. 

Läs mer om kostnaderna för studier och annat praktiskt om studierna i vår Studieguide (pdf, 240 kb).