Projektverksamhet

En given musikregion med framåtanda. Det är målsättningen med helhetsprojektet Lafo 2.0. Genom att knyta nya samarbetspartners och nya samarbetsformer till Lappfjärds folkhögskola stärks musikutbildningen i Sydösterbotten, Österbotten och Svenskfinland. Projektet ska fungera som en motor och en injektionsspruta för musiklivet regionalt, nationellt och t.o.m. internationellt. Genom olika projekt inom musik, kultur och utbildning skapas gränsöverskridande samarbeten mellan finsk- och svenskspråkiga, invandrare och lokalbefolkning samt mellan lärare, elever och studerande i Österbotten och Svenskfinland. Projektverksamheten stöds av Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Leader. Projektverksamheten pågår fram till sommaren 2021.

Inom helhetsprojektet Lafo 2.0 finns olika delprojekt: Integration genom kultur, Lafo World Music Festival, Musiken förenar-projekten, Lafo Folkmusikcenter och Lafo Songwriters Academy. Olika typer av evenemang som t.ex. låtskrivarlägret MGP start-up, Band- och artsistläger ordnas som projektverksamhet vid Lappfjärds folkhögskola. 

Sofia Dahlroos
Projektledare för Lafo 2.0
sofia.dahlroos@krs.fi
+358 40 587 4692