Projektverksamhet

En given musikregion med framåtanda. Det var målsättningen med helhetsprojektet Lafo 2.0. Genom att knyta nya samarbetspartners och nya samarbetsformer till Lappfjärds folkhögskola ville man genom projektet stärka musikutbildningen i Sydösterbotten, Österbotten och Svenskfinland. Genom olika projekthelheter inom musik, kultur och utbildning har vi genom Lafo skapat gränsöverskridande samarbeten mellan finsk- och svenskspråkiga, invandrare och lokalbefolkning samt mellan lärare, elever och studerande i Österbotten och Svenskfinland. Bidragsgivare för projektverksamheten var Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Leader.

Inom helhetsprojektet Lafo 2.0 finns olika delprojekt: Integration genom kultur, Musiken förenar-projekten, Lafo Folkmusikcenter och Lafo Songwriters Academy. Olika typer av evenemang som t.ex. låtskrivarlägret MGP start-up, Band- och artsistläger ordnas som projektverksamhet vid Lappfjärds folkhögskola.