Det nya daghemmet Myllybacken öppnade för mindre än ett år sedan.
På grund av pågående pandemi valde man att ordna en virtuell invigning,
välkomna att följa med på en rundtur i utrymmena!