Personal - Kontaktuppgifter

Lappfjärds folkhögskola
Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd
lafo@krs.fi

 

Casper Sahlström   Tf Rektor
   Kontaktperson musiklinjen
   Casper Sahlström
   Tfn. 040 845 6870
   casper.sahlstrom@krs.fi.

 

Kenneth Nordman      Kontaktperson musikproduktionslinjen 
      Kenneth Nordman
      Tfn. 040 594 6546
      kenneth.nordman@krs.fi

 

     Kalle Teir Kontaktperson ljudtekniklinjen
      Kalle Teir
      Tfn. 0400 263 292
      kalle.teir@krs.fi

 

Päivi Tuomisto      Studiesekreterare
      Päivi Tuomisto
      tfn. 040 6709 590
      paivi.tuomisto@krs.fi  Gunvor Grönlund     Köket
       Gunvor Grönlund 
       tfn. 040 623 2572
       gunvor.gronlund@krs.fi

 

Tommy Hemgård       Fastighetsskötsel
       Tommy Hemgård 
        tfn. 040 544 9199
        tommy.hemgard@krs.fi

 

Carola Antfolk     Lokalvårdare
     Carola Antfolk
     tfn. 050 5246583
     carola.antfolk@krs.fi


 

 Janne Hyöty       Projektledare för Lafo Songwriters Academy
        Janne Hyöty
        tfn. +358 (0) 500 665975
        info@lafosongwritersacademy.com

 

    Sarah Bergkulla Projektledare för Fem kommuner kring jämlik konstundervisning
      Sarah Bergkulla
      tfn. +358 (0) 45 874 7871
      sarah.bergkulla@krs.fi
 

      Carina StorhannusProjektanställd
      Carina Storhannus
      tfn. +358 (0) 40 832 9670
      carina.storhannus@krs.fi