Prao

PRAO

Avsikten med PRAO (= praktisk arbetslivsorientering) är att ge eleverna:

- kännedom om arbetslivet
- en bild av arbetets vikt och betydelse
- orientering i företagsverksamhet
- möjlighet att lära sig mera om näringsgrenar och yrken, arbetsförhållandena, arbetsvillkoren och arbetarskyddet.

Arbetslivsorienteringen skall även ge impulser med tanke på fortsatta studier och yrkesval.