Studiehandledning

Studiehandledning

Elevhandledningen stöder elevens utveckling, när det gäller studiefärdigheter, socialt mognande och planering av sitt liv. Elevhandledningen stöder elevens avgörande om studier, utbildning, vardagsliv och levnadsbana. Syftet med elevhandledningen är att främja ett resultatrikt skolarbete, att öka välbefinnandet i skolan samt att förebygga utslagning.

Kontaktuppgifter

Studiehandledare Lenita Lillås 
e-mail: lenita.lillas@krs.fi
tfn: 040 741 9680