Stadsdirektörens hälsning

Kristinestad - här lever vi det goda livet

Kristinestad är en naturskatt. Trästan möter landsbygden, havet doftar och svallar, skogarna och åkrarna kryper upp mot land. Allt är inbäddat i en storslagen natur som ger möjligheter till jakt och fiske, eget trädgårdsland, vilda bär och svampar, rent vatten. Friskare luft har du aldrig haft i dina lungor och godare vatten har du inte haft i en kran.

Vi har en stark tro på framtiden. Vi investerar i dagis och skolor. Vi har skolor på både svenska och finska från årskurs 1 till gymnasiet. Vi renoverar och bygger ut äldrevården. Vi har ett brett näringsliv med allt från stora världsledande företag till enmansföretag som verkar lokalt. Det många förknippar med Kristinestad är marknader och potatis. Sommarmarknaden är en av de mest kända i Finland och besöks av ca 65 000 personer. Det sägs att var tredje matpotatis kommer från Kristinestad.

Men här finns också utmaningar. Vi har en åldrande och en minskande befolkning. Det ger konsekvenser för vårt näringsliv, som tidvis har utmaningar med rekrytering. Här finns möjligheter att få jobb inom flertalet branscher och sektorer. En av utmaningar som vi, liksom andra kommuner, står inför är social- och hälsovårdsreformen, samt landskapsreformen.

Jag som bott i en större stad under många år uppskattar närheten till service och tjänster som finns i Kristinestad. Jag uppskattar att det är enkelt och okomplicerat att sköta ärenden och åtaganden. Och jag uppskattar tryggheten, vilket är viktigt för mig som har små barn.

Men det som är det verkliga guldkornet i Kristinestad är alla de som bor och verkar här. Ni är viktiga i Kristinestad idag och ni har en viktig roll att spela i framtidens Kristinestad. Ni är ambassadörer för vår kommun, ni sprider information om Kristinestad åt andra och ni tar in idéer och förslag från era vänner och affärsbekanta från andra orter. Tillsammans bildar vi Kristinestad. 

mila4

Mila Segervall
Stadsdirektör

mila.segervall(a)krs.fi
tel. (+358) 040 525 8523