Kristiinankaupungin hallinto

Kaupungin virastot

Kunnan palveluksessa on n. 300 henkilöä, jotka ovat joko virka- tai työsopimussuhteessa.
Kaupunginvaltuusto voi johtosäännössä siirtää päätösvaltaa kunnan muille toimielimille tai viranhaltijoille. Joissakin tapauksissa valtuudet perustuvat suoraan lakiin.

Hallinto on jaettu päävastuualueisiin, neljään palvelualueeseen:

Hallintoa johtaa kaupunginjohtaja, joka toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa.
Jokaisella keskuksella on oma johtaja.Kaupunginjohtaja 

Mila Segervall
puh. 040 525 8523
mila.segervall(a)krs.fi

Elinvoimaisuuden palvelualue 

Kaupunginlakimies sekä kaupunginjohtaja sijainen: Niklas Granö, puh. 040 546 5812, sähköposti niklas.grano@krs.fi
- Yleishallinto, taloushallinto, henkilöstöhallinto, elinkeinotoimisto, maaseutuelinkeinot

Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvointijohtaja Emilia Mattsson Nortamo, puh. 040 667 9597, sähköposti emilia.mattsson.nortamo@krs.fi 
- vapaa sivistystyö, taideopetus, kulttuuri- ja kotiseututyö, kirjastot, museot, liikunta- ja nuorisotyö, Lappfjärds folkhögskola

Koulutuksen palvelualue

Sivistysjohtaja Maarit Söderlund puh. 040 556 5733, sähköposti maarit.soderlund@krs.fi
- Varhaiskasvatus, esikoulut, perusopetus, lukiot, toisen asteen koulutus

Tekninen palvelualue 

Tekninen johtaja Anton Ragnäs, puh. 040 559 9229, sähköposti anton.ragnas@krs.fi     
- tekniset palvelut, KRS Katu, KRS Kiinteistöt, ympäristönhoito, ympäristövalvonta, jätehuolto

KRS Vesi 

Tekninen johtaja Anton Ragnäs, puh. 040 559 9229, sähköposti anton.ragnas@krs.fi      
- vesihuolto, jätevedenkäsittely