Kristinestads förvaltning

Stadens ämbetsverk

Kommunens personal består av ca 300 anställda i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande. 
Stadsfullmäktige kan genom instruktion delegera beslutanderätt till andra kommunala organ eller till tjänsteinnehavare. I vissa fall följer befogenheterna direkt av lag. 

Förvaltningen är organiserad i huvudansvarsområden, fyra serviceområden:

Förvaltningen leds av stadsdirektören, som är underställd stadsstyrelsen.
Varje serviceområde leds av serviceområdets direktör.

 

Stadsdirektör 
Mila Segervall
tfn 040 525 8523
mila.segervall@krs.fi

Livskraft
Stadsjurist och stadsdirektörens ersättare: Niklas Granö, tfn 040 546 5812, e-post niklas.grano@krs.fi 
- Allmän administration, ekonomiförvaltning, personalförvaltning, näringsbyrån, landsbygdsnäringar

Välfärd
Välfärdsdirektör Emilia Mattsson Nortamo, tfn. 040 667 9597, e-post emilia.mattsson.nortamo@krs.fi 
- Fritt bildningsarbete, konstundervisning, kultur- och hembygdsarbete, bibliotek, museer, idrotts- och ungdomsarbete, Lappfjärds folkhögskola

Utbildning
Bildningsdirektör Maarit Söderlund, tfn 040 556 5733, e-post maarit.soderlund@krs.fi
- Småbarnsfostran, förskolor, grundläggande utbildning, gymnasier, andra stadiets utbildning

Tekniska
Teknisk direktör Anton Ragnäs, tfn. 040 559 9229, e-post anton.ragnas@krs.fi       
- teknisk service, KRS Gatu, KRS Fastigheter, miljövård, miljötillsyn, avfallsservice

KRS vatten
Teknisk direktör Anton Ragnäs, tfn. 040 559 9229, e-post anton.ragnas@krs.fi   
- vattenförsörjning, avloppsvattenhantering