Flexiblare bostadsaktiebolag

I höghus erbjuder smart husteknik möjlighet till flexibel och energieffektiv el- och värmeförbrukning. Flexibiliteten säkerställs via distanstjänster med vilka man styr uppvärmningen, ventilationen eller någon annan teknik som förbrukar energi efter tillgången och priset på energi. I bostadsfastigheter finns en stor buffert som möjliggör flexibilitet och jämnar ut förbrukningstoppar som blir dyra för alla.

Distansstyrning av fjärrvärme

En stor del av bostadshöghusen i Finland är i fjärrvärmenätet, som är driftsäkert. Värme och varmvatten finns så mycket som behövs, men genom smart styrning av systemet kan vi uppnå stora fördelar: 

  • Värme kan produceras miljövänligare med värmepumpar och spillvärme. 
  • Dyrare energikällor, som i vissa fall också orsakar mer föroreningar, behövs i mindre omfattning i värmeproduktionen under förbrukningstoppar.
  • Genom att kapa förbrukningstopparna kan bostadsaktiebolaget spara i effektavgiften för fjärrvärme.
  • Med smart styrning uppnås en ändamålsenlig energiförbrukning, utan slöseri.
  • Inomhusluft- och temperaturförhållandena i bostäderna hålls under kontroll och på avtalade nivåer.
  • Tack vare distansstyrningen upptäcks och repareras fel i hustekniska system snabbare.
  • Fjärrvärmens maximala effekt sänks bäst med termostater på lägenhetselementen som kan avläsas och justeras på distans. Också ventilationen ansluts till styrsystemet för att säkerställa goda inomhusluftförhållanden. 

I praktiken innebär flexibilitet att man till exempel styr fastighetens uppvärmning till tidiga morgontimmar och minskar den på morgonen då energi behövs för varma morgonduschar. På samma sätt kan uppvärmningen styras till andra tidpunkter vid mycket kallt väder, när fastigheternas värmeenergibehov ökar. 

Det väsentliga är att styrningsåtgärderna görs obemärkt och kortvarigt utan att det orsakar störningar för de boende. 

Värmepumpar och andra anläggningar med hög elförbrukning 

I ett bostadshöghus som värms upp med bergvärme eller luft-vattenvärmepump fås flexibilitet genom att styra värmesystemet efter elpriset och förbrukningstopparna. Styrningen görs med hjälp av automation antingen självständigt eller som distansservice. 

En fastighet som köper börsel kan uppnå avsevärda ekonomiska besparingar genom att styra uppvärmningen, ventilationen och andra hustekniska system prisbaserat med hjälp av automation. Även kortvarig flexibilitet lönar sig under de tider då dygnspriserna är som högst. Exempelvis i ett radhus kan man använda systemen växelvis så att eluppvärmningens effekt sänks lika mycket som bastuaggregatet förbrukar under den tid då man badar bastu.

Källa: https://www.astettaalemmas.fi/sv/spartips/snappet_flexiblare_bostadsaktiebolag.20501.news