Joustavampi taloyhtiö

Kerrostaloissa älykäs talotekniikka tarjoaa mahdollisuuden joustavaan ja energiatehokkaaseen sähkön ja lämmön käyttöön. Joustavuus toteutuu etäyhteydellä toimivien palvelujen kautta, jolloin lämmitystä, ilmanvaihtoa tai muuta energiankäyttökohdetta ohjataan energian saatavuuden ja hinnan mukaisesti. Asuinkiinteistöt tarjoavat suuren joustoreservin, joka tasoittaa kaikille kalliiksi tulevia kulutuspiikkejä.

Kaukolämmön etäohjaus

Iso osa suomalaisista asuinkerrostaloista on luotettavassa kaukolämpöverkossa. Lämpöä ja lämmintä vettä riittää, mutta järjestelmän älykkäällä ohjauksella on saavutettavissa isoja etuja:

  • lämpöä voidaan tuottaa entistä enemmän ympäristöystävällisesti lämpöpumpuilla ja hukkalämmöillä
  • kulutushuippujen aikaisia kalliimpia ja joissakin tapauksissa myös saastuttavampia energialähteitä tarvitaan lämmöntuotannossa vähemmän
  • taloyhtiö voi säästää kaukolämmön tehomaksuissa, kun kulutushuippuja leikataan
  • älykkäällä ohjauksella päästään tarpeenmukaiseen energiankäyttöön, tuhlaamatta
  • asuntojen sisäilma- ja lämpötilaolosuhteet pysyvät hallinnassa, sovitunlaisina
  • etäohjaus nopeuttaa taloteknisissä järjestelmissä olevien vikojen havaitsemista ja korjaamista

Kaukolämmön huipputehon leikkaus toteutetaan parhaiten etäluettavilla ja -säädettävillä patteritermostaateilla huoneistoissa. Ohjausjärjestelmään liitetään myös ilmanvaihto, jotta sisäilmaolosuhteet pysyvät hyvinä.

Käytännössä joustoa tehdään esimerkiksi ohjaamalla kiinteistön lämmitystä aamuyöhön ja rajoittamalla sitä aamutunneilla, jolloin energiaa tarvitaan lämpimiin aamusuihkuihin. Samankaltaista lämmityksen ohjausta toiseen ajankohtaan voidaan tehdä kovien pakkasten aikaan, jolloin kiinteistöjen lämmitysenergian kulutus kasvaa.

Olennaista on, että ohjaustoimet tehdään huomaamattomasti ja lyhytkestoisesti asukkaiden asuinolosuhteita häiritsemättä.

Lämpöpumput ja muut suuret sähkön kulutuskohteet

Maalämmöllä tai ilma-vesilämpöpumpulla lämpiävissä asuinkerrostaloissa joustavuutta saadaan huolehtimalla lämmitysjärjestelmän ohjauksesta sähkön hinnan ja huippukulutuksen perusteella. Ohjaus toteutetaan automaation avulla itsenäisesti tai etäpalveluna.

Pörssisähköä ostava kiinteistö voi saada huomattavia taloudellisia säästöjä ohjaamalla lämmitystä, ilmanvaihtoa ja muita taloteknisiä järjestelmiä hintaperusteisesti automaatiolla. Lyhytkestoinenkin jousto kannattaa silloin, kun vuorokauden hinnat ovat korkeimmillaan. Esimerkiksi rivitalossa vuorotteluohjaus voi alentaa sähkölämmityksen tehoa saunomisen ajaksi kiukaan tehoa vastaavalla määrällä.

Lähde: https://www.astettaalemmas.fi/saastovinkit/taloyhtio/astetta_joustavampi_taloyhtio.20488.news