Kungörelse: Europaparlamentsvalet

02.05.2024

EUROPAPARLAMENTSVALET 2024

Röstning på valdagen
Europaparlamentsvalet förrättas söndagen den 9 juni 2024 kl. 09.00-20.00. 

Röstningsområden och röstningsställen inom Kristinestad är följande:

Röstningsområde              Röstningsställe                                        Adress

1. Kristinestad                    Kristinestads skola                                   Skolgatan 13

2. Tjöck                               fd. lågstadieskolan i Tjöck                       Lindbergsvägen 5

3. Härkmeri                         Härkmeri lågstadieskola                           Henriksdalsvägen 9

4. Dagsmark                       UF lokalen Majbo                                    Åbackvägen 4

5. Lappfjärd                        Lappfjärd skola                                         Södra Lappfjärdsvägen 40

6. Skaftung                         Skaftung UF lokal                                    Frivilasvägen 1

7. Sideby                            Sideby byacenter                                      Sidebyvägen 640

 

Förhandsröstningen ordnas 29.5.2024-4.6.2024.

De allmänna förhandsröstningsställena och tiderna är följande:

Servicepunkten, Sjögatan 47, Kristinestad
29.5.2024-31.5.2024 kl. 9.00-18.00,
1.6.2024-2.6.2024 (lö-sö) kl. 10.00-14.00,
3.6.2024-4.6.2024 kl. 9.00-18.00

Lantbruksbyrån i Lappfjärd, Nybrovägen 3, Lappfjärd
29.5.2024-31.5.2024 kl. 9.00-16.00,
1.6.2024-2.6.2024 (lö-sö) kl. 10.00-14.00,
3.6.2024-4.6.2024 kl. 9.00-16.00

Ambulerande förhandsröstningsställen och tidpunkter:

Korsbäck: Korsbäck UF lokal, Korsbäckvägen 560: 3.6.2024, kl.09:00-10:30

Perus: Pärus Café, Lappfjärdsvägen 1227: 3.6.2024, kl.11:15-12:45

Ömossa: Ömossavägen 180: 3.6.2024, kl.14:15-15:45
 

Förhandsröstning i vårdanstalter och pensionärshem sker i enlighet med vad valbestyrelsen bestämmer och som framgår av kungörelsen och andra meddelanden på förhandsröstningsstället. Förhandsröstning sker på följande ställen: Bottenhavets sjukhus (rehabiliteringsavdelningen), Geritrim, Greve-hemmet, Kristinahemmet, Åldersro, De Gamlas Hem, Kårkullas boendeenhet i Kristinestad, Eskoos boendeenhet i Kristinestad, Lappfjärds pensionärsbostäder

Hemmaröstning: En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att hen inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta i hemmet. Anmälan om hemmaröstning ska ske antingen skriftligen eller per telefon senast den 28 maj 2024 före klockan 16:00 till centralvalnämnden, Staketgatan 1, 64100 Kristinestad, tfn 040 675 5011. Om en närståendevårdare som bor i samma hushåll avser rösta i samband med hemmaröstingen ska detta nämnas i anmälan.

Röstandens identitet: Röstande ska vid behov förete tillräcklig utredning över sin identitet (identitetsbevis eller någon annan handling med fotografi). Polismyndigheten kan avgiftsfritt utfärda ett temporärt identitetskort åt en person för att hen ska kunna rösta i valet, om personen inte har någon annan identitetshandling. Den röstandes personbeteckning behövs för registreringen av röstningen på allmänt förhandsröstningsställe.    

Centralvalnämnden i Kristinestad 29.4.2024

Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad, centralvalnämndens sekreterare (anna-kajsa.blomqvist-liljeblad@krs.fi, 040 675 5011)

Gå till "Information om kommande val"