Centralvalnämnden

Centralvalnämndens medlemmar 2021-2025:

Ordinarie medlemmar:

Nina Hemberg, ordförande
Mikael Perjus, vice ordförande
Eila Etelämäki
Anita Wiik-Ingvesgård
Heikki Blomsten

Ersättare i ordningsföljd:

Vesa Koivula
Åsa Blomstedt
Peter Kamlin
Kirsti Saari
Päivi Isuls
Yvonne Ojaniemi
Bror Eriksson