JobCenter

JobCenters verksamhet sträcker sig från Kristinestad till Kaskö, Närpes och Korsnäs.
Det finns två verksamhetspunkter, en i Kristinestad och en i Närpes.
JobCenters tjänster är avgiftsfria och finansieras av medlemskommunerna, regionförvaltningsverket och undervisnings- och kulturministeriet. Verksamheten grundar sig på ungdomslagen 1285/2016.

Ungdomsverkstadsverksamhet, individuell handledning

JobCenters ungdomsverkstad stöder unga under 29 år med målsättningen att genom individuell handledning förbättra den ungas färdigheter för att kunna komma in på en utbildning, slutföra en utbildning och komma in på den öppna arbetsmarknaden eller få tillgång till någon annan service som den unga behöver. Målsättningen är även att öka den ungas livskompetens och främja hans eller hennes utveckling, självständighetsprocess och delaktighet i samhället.

JobCenter samarbetar aktivt med arbets- och näringsbyrån, socialen, hälsovårdsmyndigheterna, utbildningssektorn, företag och tredje sektorn.

Till JobCenters ungdomsverkstad kommer i första hand arbetslösa arbetssökande på arbets- och näringsbyrån.

Uppsökande ungdomsarbete

Till JobCenters uppsökande ungdomsarbete kommer de ungdomar som inte är arbetssökande och unga i risk för marginalisering.

Syftet med det uppsökande ungdomsarbetet är att nå unga som är i behov av stöd och vägleda dem till sådana tjänster som främjar deras utveckling, självständighetsprocess, livskompetens och delaktighet i samhället samt som bidrar till deras möjligheter till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden. Det uppsökande ungdomsarbetet grundar sig på frivillighet från den ungas sida och samarbete med den unga.

Kristinestad
Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad

Individuell handledare på ungdomsverkstaden
Sari Koskipaasi, tfn. 040 738 8201
sari.koskipaasi@krs.fi

Uppsökande ungdomsarbetare
Nina Vana, tfn. 040 538 1700
nina.vana@krs.fi

Närpes
Dynamohuset i Närpes
Kristinestadsvägen 2
64200 Närpes

Individuell handledare på ungdomsverkstaden
Britt-Helen Senkas, tfn. 0400 364 036
britt-helen.senkas@krs.fi

Uppsökande ungdomsarbetare
Åsa Aspelin, tfn. 040 511 3070
asa.aspelin@krs.fi