JobCenter

JobCenterin toiminta ulottuu Kristiinankaupungista Kaskisiin, Närpiöön ja Korsnäsiin saakka.
Meillä on toimipisteet Kristiinankaupungissa ja Närpiössä.
JobCenterin palvelut ovat ilmaisia ja ne rahoitetaan jäsenkuntien, aluehallintoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön avulla. Toiminta perustuu nuorisolakiin 1285/2016.

Nuorten työpajatoiminta, yksilöohjaus 

JobCenterin nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on yksilöohjauksen avulla parantaa alle 29-vuotiaiden nuorten valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun. Työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa nuoren elämänhallintataitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta yhteiskuntaan.

JobCenter työskentelee moniammatillisesti eri tahojen kanssa. Tärkeimmät ovat työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat, terveydenhuolto, koulut, yritykset ja kolmas sektori.

JobCenterin nuorten työpajaan hakeutuu ensisijaisesti työ- ja elinkeinotoimiston työttömiä työnhakijoita.

Etsivä nuorisotyö

JobCenterin etsivään nuorisotyöhön hakeutuvat ne nuoret, jotka eivät ole työnhakijoina ja ovat vaarassa syrjäytyä.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa liittyvää sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Kristiinankaupunki
Lapväärtintie 10
64100 Kristiinankaupunki

Yksilöohjaaja nuorten työpajalla 
Sari Koskipaasi, puh. 040 738 8201
sari.koskipaasi@krs.fi 

Etsivä nuorisotyöntekijä
Nina Vana, puh. 040 538 1700
nina.vana@krs.fi

Närpiö
Dynamotalo Närpiössä
Kristiinankaupungintie 2
64 200 Närpiö

Yksilöohjaaja nuorten työpajalla
Britt-Helen Senkas, puh. 040 036 4036
britt-helen.senkas@krs.fi

Etsivä nuorisotyöntekijä
Åsa Aspelin, puh. 040 511 3070
asa.aspelin@krs.fi