Kristinestadströja tävling

Tycker du om att sticka?

Anta utmaningen att designa en

KRISTINESTADSTRÖJA

Delta i tävlingen som ordnas med anledning av Kristinestads 375-årsjubileum!

Vi vill inspirera och engagera amatörstickare som bor i Österbotten eller härstammar härifrån att designa och sticka en unik handstickad Kristinestadströja.

Tröjan ska på något sätt avspegla och ge uttryck för områdets rika kulturarv men den ska också ha moderna inslag. Om du antar utmaningen rekommenderar vi att du bekantar dig med det rika österbottniska textilarvet till exempel med hjälp av litteraturen och museisamlingarna i områdets museer.

Ylletröjan ska vara ett självständigt och originellt arbete som ska designas och stickas av en enskild person och inte en arbetsgrupp.

Ylletröjan ska tillverkas av 100 % ullgarn och den ska huvudsakligen vara stickad, men du kan också använda andra garntekniker. Ylletröjan ska tillverkas av material som är lätta att få tag på.

Tidtabell 

Tävlingstid: 1.2.2024–31.10.2024. I november 2024 ordnas en utställning och omröstning.

Anmäl dig senast 31.5.2024 till Helbe Pajari: helbe.pajari@krs.fi eller 050 464 5560. Efter anmälan fås information om vilka tävlingens regler är. 

Pris: heder och beröm samt ett presentkort på 100 euro till en valfri lokal affär.

Utställning och omröstning om Kristinestadströjan 

De ylletröjor som lämnas in inom den utsatta tiden sammanställs till en utställning. De som deltar i tävlingen ska presentera sin färdiga ylletröja samt berätta kort om sin arbetsprocess. Berätta om dina idéer och experiment, varför du valde att kombinera vissa mönster samt olika färger och material. Berätta också om dina tankar kring den färdiga ylletröjan. Du kan också motivera, varför just din ylletröja ska väljas till Kristinestadströja.

Röstning om Kristinestadströjan hösten 2024 

Vi ordnar folkomröstning för att stärka gemenskapen och skapa feststämning. Deltagarna har lagt ner ett enormt arbete för att kunna presentera ett färdigt förslag till Kristinestadströja. Därför vill vi att man tar sig tid att bekanta sig med tröjorna, och på utställningen kan man i lugn och ro reflektera över tillverkarens tankar, idéer och det färdiga arbetet. Alla tröjor ställs ut. Tröjorna numreras så att ingen kan veta vem som gjort vilken tröja. (Och alla deltagare kan om de så vill förbli anonyma, förutom vinnaren).

Vi hoppas att så många som möjligt kunde gå och se på utställningen och rösta på sin favorit. Eftersom den röstandes namn skrivs på röstsedeln säkerställs också att ingen kan rösta mer än en gång. Efter att röstningen avslutats räknar vi rösterna och öppnar tillverkarnas kuvert för att se vem som gjort respektive ylletröja. Vi publicerar resultatet av omröstningen och avslöjar namnet på den som stickat den vinnande tröjan under senhösten 2024.