Discgolf


I Kristinestad finns det på östra sidans sportplan en 18 håls discgolfbana.

FresbeeGolf kartan

 Discgolfbanan, pdf (1,43 Mb)

ALLMÄNNA REGLER FÖR FRISBEEGOLFBANAN

Håll banan trivsam. Ta med dig skräpet eller sätt det i avfallskärlet. Det som du tar med till banan, ska du också ta med dig därifrån.

Det är förbjudet att bryta grenar på träd och buskar, liksom att förstöra eller vandalisera annan växtlighet. Kastlinjerna får ändras bara av ansvarspersoner som har lov till det.

En del av banan finns på ett allmänt parkområde, där alla har lika rätt att vistas.

Varna vid behov dem som är i parken, eftersom de inte nödvändigtvis vet att de rör sig på en frisbeegolfbana.

Kasta inte före den föregående gruppen har spelat hålet till slut.

Om det är risk för att frisbeen träffar människor som rör sig på banan, ska man med hög röst varna dem genom att ropa FORE (FÅÅÅR!). Du kan också använda andra varningsrop.

Kom ihåg att märka frisbeen med dina kontaktuppgifter. Sätt en upphittad frisbee i insamlingslådan.