Granska er verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv

Ekologisk hållbarhet

 • Hur påverkar verksamheten naturen?
 • Hur skulle verksamheten kunna göras mer miljö- eller klimatmedveten?
 • Hur skulle man med hjälp av verksamheten kunna öka medvetenheten om miljö och klimat?

6 Rent vatten och sanitet7 Hallbar energi for alla13 Bekampa klimatforandringarna14 Hav och marina resurser15 Ekosystem och biologisk mangfald

 

 

 

Ekonomisk hållbarhet

 • Vilken är pengarnas roll i verksamheten?
 • Kan en person delta i verksamheten oberoende av sin ekonomiska situation?
 • Kan ni förbättra föreningens ekonomi på ett hållbart sätt?

2 Ingen hunger8 Anstandiga arbetsvillkor och ekonomisk tillvaxt9 Hallbar industri innovationer och infrastruktur12 Hallbar konsumtion och produktion

 

 

 

Social hållbarhet

 • Är verksamheten öppen och tillgänglig för alla?
 • På vilka sätt kan verksamheten öka känslan av att ingå i ett meningsfullt sammanhang, samt bidra till gemenskap och delaktighet?
 • Kan verksamheten öka respekten mellan människor och grupper i samhället?

1 Ingen fattigdom3 Halsa och valbefinnande4 God utbildning for alla5 Jamstalldhet10 Minskad ojamlikhet

 

 

 

Kulturell hållbarhet

 • Om verksamheten försvann, vad skulle gå förlorat med den?
 • Hur har kommande generationer tagits i beaktande i utvecklingen av verksamheten?
 • Hur kan verksamheten förändras, eller hur förändras den?

11 Hallbara stader och samhallen16 Fredliga och inkluderande samhallen17 Genomforande och globalt partnerskap