Arvioi toimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta

Ekologinen kestävyys

 • Miten toiminta vaikuttaa luontoon?
 • Miten toimintaa voisi muuttaa ympäristöystävällisemmäksi?
 • Miten perinteen avulla voisi lisätä tietoisuutta ympäristöstä?

6 Puhdas vesi ja sanitaatio7 Edullista ja puhdasta energiaa13 Ilmastotekoja14 Vedenalainen elama15 Maanpaallinen elama

 

 

 

 

Taloudellinen kestävyys

 • Mikä on rahan rooli toiminnassa?
 • Voiko ilmiötä harjoittaa ihmisenvarallisuudesta riippumatta?
 • Pystytkö parantamaan yhdistyksentaloutta kestävällä tavalla?

2 Ei nalkaa

8 Ihmisarvoista tyota ja talouskasvua

9 Kestavaa teollisuutta innovaatioita ja infrastruktuureja12 Vastuullista kuluttamista

 

 

 

 

Sosiaalinen kestävyys

 • Onko toiminta avointa jamahdollista kaikille?
 • Miten toiminta lisääyhteisöllisyyttä ja osallisuutta jamiten toiminnalla voidaan lisätämerkityksellisestä elämästä?
 • Voiko toiminnan avulla lisätäarvostusta yhteiskunnassa?

1 Ei koyhyytta3 Terveytta ja hyvinvointia4 Hyva koulutus5 Sukupuolten tasa arvo10 Eriarvoisuuden vahentaminen

 

 

 

 

Kulttuurinen kestävyys 

 • Jos toiminta hävisi, mitä hävisi senmukaan?
 • Miksi toiminnan jatkaminen ontärkeää?
 • Miten toiminta muuttuu tai sitävoi muuttaa?

11 Kestavat kaupungit ja yhteisot16 Rauha oikeudenmukaisuus ja hyva hallinto17 Yhteistyo ja kumppanuus