Antila, Detaljplaneändring för kvarter 1094 - 1098

Detaljplan

Stadsfullmäktige har godkänt detaljplaneändringen vid sitt sammanträde 13.6.2022, § 23. Planen har trätt ikraft.

Plankarta (pdf 382kB)

Planbeskrivning (pdf 4,03Mb)

 

Planförslag

Planförslaget är offentligt framlagt till påseende under tiden 23.12.2021 - 31.1.2022 på kommunens webbplats.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Detaljplaneändring för kvarter 1094 -1098, Antila) och lämnas in senast 31.1.2022. Även elektroniska blanketten "Anmärkning mot planförslag" rekommenderar att användas.

Stadsstyrelsens planläggningssektion

Planförslag (pdf 366 kB)

Planbeskrivning (pdf 3,3 MB)

Programmet för deltagande och bedömning (pdf 1 545 kB)

 


Planutkast

Utkastet för detaljplaneändring och programmet för deltagande och bedömning är offentligt framlagda till påseende under tiden 8.7. - 13.9.2021 på kommunens webbplats.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Detaljplaneändring för kvarter 1094 och 1098, Antila) och lämnas in senast 13.9.2021. Även elektroniska blanketten "Åsikt om planutkast" kan användas.

Programmet för deltagande och bedömning (pdf 972 kB)

Planutkast (pdf 290 kB)

Planbeskrivning (pdf 1 852 kB)