VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTAD
VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTAD
VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTAD
VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTAD
Krokus
VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTAD
VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTAD
Evenemang

CITTASLOW KRISTINESTAD

cittaslow100x75 11
Finlands första Cittaslow-stad: Kristinestad är Cittaslow och lever officiellt det goda livet

Mer

Kristinestad stöder ungdomar

FÖR TURISTER

I Kristinestad möts gammalt och nytt på ett konstruktivt sätt

Per Brahe, vars tid som Finlands generalguvernör (1637-40 och 1648-54) kallas grevens tid, beslöt 1649 grunda ’een fläck eller liten landtzstadh’ med namnet Kristinestad på en lämplig plats för att stärka handeln kring Bottenviken. Staden blev uppkallad antingen efter Brahes gemål Kristina Stenbock eller Sveriges dåtida drottning Kristina - vilken av dem vet man inte.

Mer

Visit Kristinestad

FÖR FÖRETAG

Kärnan i stadens näringsliv utgörs av servicenäringarna, industrin samt jord- och skogsbruket. Stadsbornas företagsamhet är en styrka: de små och medelstora lokala företagen ser till att vardagen fungerar. Projekt inom energibranschen har förverkligats och kommer att förverkligas. Stadens näringslivscentral hjälper företagsfältet och dem som vill bli företagare och genomför olika projekt för att stärka näringarnas konkurrenskraft och öppna nya möjligheter.

Mer

SOTE-reformen och stadens strategi

Grundandet av sjävstyrelseområdena, SOTE-reformen

Material på Österbottens förbunds webbplats

 

Framtiden i Kristinestad

En lokal strategi för 2010-2020, sammanställd av och för stadsborna

 

KRISTINESTAD

Stadsdirektörens hälsning


Under självständighetens jubileumsår 2017 förbereder vi oss för framtiden

Mer

 

KULTUR

kulttuurikissa

 

Genom konst och kultur skapar man glädje, innehåll och upplevelser i vardagen.

Kulturväsendet erbjuder kulturtjänster åt stadens invånare, skapar förutsättningar för olika slag av kulturverksamhet och konstfostran samt yrkesmässigt konstidkande.


Mer