Kungörelser
 • 22.05.2019
  Finska utbildningsnämnden sammanträder 28.5.2019 kl. 19.00

  Kristinestads finska utbildningsnämnd sammanträder 28.5.2019 kl. 19 på Högåsen. Föredragningslistan publiceras på stadens hemsidor www.kristinestad.fi och skickas 22.5.2019 per e-post till nämndmedlemmarna.

  Läs mera
 • 21.05.2019
  Rektorns beslutförteckning, Lappfjärds skola 01.02.2019 § 1-28

  Rektorns beslutförteckning 01.02.2019 § 1-28 och anvisning om begäran om omprövning är framlagd till allmänt påseende den 15.6.2019 www.kristinestad.fi

  Läs mera
 • 17.05.2019
  Kungörelse, förslag till skogsvårdsplan 2019-2028

  Förslag till skogsbruksplanen för åren 2019-2028 har uppgjorts. Planen har behandlats vid samhällsbyggnadsnämnden 20.2.2019 § 28.. Planen skall behandlas på nytt efter att intressenter har hörts i ärende.Förslag till skogsvårdsplanen 2019-2028 är till påseende vid Samhällsbyggnad samt på stadens webbplats (www.kristinestad.fi) under perioden 21.5-15.8.2019.Skriftliga anmärkningar kan inlämnas till Samhällsbyggnad, Lappfjärdsvägen...

  Läs mera
 • 17.05.2019
  Kungörelse, verksamhet som orsakar buller och skakningar

  Västkustens miljöenhet kungör under tiden 20.5 – 3.6.2019 om att följande anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar är anhängig:Anmälningsföpliktigad: Oy Gastrina AbKontaktperson: Kristina Itälaakso tfn 040 0234389Verksamhet: utomhus konserterVerksamhetstid: 11 – 14.7.2019, måndagar – fredagar kl. 18 - 02 och lördagar - söndagar kl.

  Läs mera
 • 15.05.2019
  Kungörelse av miljökonsekvensprogram

  MKB-KUNGÖRELSEOX2 Wind Finland Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKBförfarande) för ett vindkraftsprojekt och en 400 kV:s kraftledning i Rajamäenkylä. Vindkraftsprojektet omfattar 57 vindkraftverk, av vilka 44 förläggs till Storå och 13 i Bötom.

  Läs mera
 • 25.04.2019
  Bildningsdirektörens beslutsförteckning – svenskspråkiga skolväsendet

  Bildningsdirektörens beslutsförteckning 23.1.2019-1.4.2019 §4 - §42 och anvisning för begäran om omprövning är framlagda till allmänt påseende 25.4.2019 på stadens hemsida www.kristinestad.fi

  Läs mera
 • 15.04.2019
  Europaparlamentsvalet 2019

  Röstning på valdagenEuropaparlamentsval förrättas söndagen den 26 maj 2019 kl. 09.00-20.00. Röstningsområden och röstningsställen inom Kristinestad är följande:

  Läs mera
 • 01.04.2019
  Chefen för småbarnspedagogikens beslutsförteckning 01.01.2019-01.30.2019 §§ 1 - 81

  Chefen för småbarnspedagogikens beslutsförteckning 01.01.2019-01.30.2019 §§ 1 - 81och anvisning för begäran om omprövning är framlagda till allmänt påseende1.4.2019 på stadens hemsida www.kristinestad.fi

  Läs mera
 • 28.11.2018
  Samhällsbyggnadsnämndens beslut 21.11.2018

  Samhällsbyggnadsnämndens beslut 21.11.2018

  Läs mera