Stöd inom småbarnspedagogik

Stöd inom småbarnspedagogik

Ett barn som deltar i småbarnspedagogik har rätt att få stöd i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (15 a §). Småbarnspedagogiken utgår från inkluderande principer där varje barn, oberoende av t.ex. behov av stöd eller funktionsnedsättning, har rätt att delta i den gemensamma småbarnspedagogiska verksamheten.

Stödet inom småbarnspedagogiken ordnas enligt tre former: allmänt, intensifierat eller särskilt stöd. Barnet har rätt att få stöd på en lämplig nivå genast då behovet av stöd har upptäckts. Genom att stödet ges i rätt tid och i enlighet med barnets behov främjar man barnets utveckling, lärande och välbefinnande samt förebygger mer komplexa problem.  

Speciallärare inom småbarnspedagogik

Som stöd för barnet, personalen och vårdnadshavarna finns speciallärare inom småbarnspedagogik inom kommunen. De ambulerande speciallärarna besöker kommunens daghem, familjedagvårdsplatser och förskolor regelbundet enligt behov. Specialläraren ger stöd till de barn som behöver, individuellt eller i mindre grupper, samt handleder personalen i deras pedagogiska arbete. Specialläraren koordinerar även det sektorsövergripande samarbetet.

Jennifer Lindqvist
Ambulerande speciallärare inom
småbarnspedagogik och förskola
050 4704509
jennifer.lindqvist@krs.fi

Silja Tanttari
Kiertävän varhaiskasvatuksen ja
esikoulun erityisopettaja
040 6886634
silja.tanttari@krs.fi