Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa

Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus varhaiskasvatuslain (15 a §) mukaiseen tukeen. Varhaiskasvatus tulee järjestää ja sitä tulee kehittää inkluusioperiaatteen mukaisesti, jolloin kaikilla lapsilla on oikeus osallistua yhteiseen varhaiskasvatukseen esimerkiksi tuen tarpeesta tai vammaisuudesta riippumatta.

Varhaiskasvatuksessa järjestettävän tuen tasot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Lapsella on oikeus saada sopivan tasoista tukea heti, kun tuen tarve on havaittu. Tuen antaminen oikea-aikaisesti ja lapsen tarpeen mukaisesti edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia ja ehkäisee monimutkaisempia ongelmia.  

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Lapsen, henkilöstön ja huoltajien tukemiseksi kunnassa on varhaiskasvatuksen erityisopettajia. Kiertävät erityisopettajat käyvät tarvittaessa säännöllisesti kunnan päiväkodeissa, perhepäivähoitopaikoissa ja esikouluissa. Erityisopettaja tukee lapsia yksilöllisesti tai pienemmissä ryhmissä sekä tukee henkilöstöä heidän pedagogisessa työssään. Erityisopettaja koordinoi myös moniammatillista yhteistyötä.

Jennifer Lindqvist
Ambulerande speciallärare inom
småbarnspedagogik och förskola
050 4704509
jennifer.lindqvist@krs.fi

Silja Tanttari
Kiertävän varhaiskasvatuksen ja
esikoulun erityisopettaja
040 6886634
silja.tanttari@krs.fi