Småbarnspedagogikens sommarledighet 2024

Sommaren 2024 kommer daghemmen att ha öppet/stängt enligt följande:

• Kristinestads daghem Myllybacken: öppet hela sommaren (avdelningarna slås ihop enligt behov)

• Lilliputt: stängt 24.6–28.7 (eller enligt behov)

• Gruppis: stängt 24.6–28.7 (eller enligt behov)

• Kolibri: stängt 24.6–28.7 (eller enligt behov)

• Lappfjärds daghem: öppet hela sommaren (avdelningarna slås ihop enligt behov)

• Härkmeri daghem: stängt 24.6–28.7 (eller enligt behov)

• Dagsmark daghem: stängt 24.6–28.7 (enligt behov)

Helhetssituationen omvärderas på basen av barnens behov av småbarnspedagogik. Då det egna daghemmet är stängt är barnen välkomna till annan enhet.

 

Avgiftsfritt avbrott för sommarmånaderna

De föräldrar som under sommarmånaderna juni, juli och augusti önskar ett avgiftsfritt avbrott i småbarnspedagogiken, kan skriftligen meddela om detta senast 2.4.2024 på bifogad blankett.

Avgiftsfri ledighet räknas enligt följande:
  •   Minst 3 hela veckor ledig = 1 månad avgiftsfritt
  • Minst 6 hela veckor ledig = 1,5 månader avgiftsfritt
  •  Minst 8 hela veckor ledig = 2 månader avgiftsfritt
  • Minst 12 hela veckor ledig = 3 månader avgiftsfritt

Tygtryck med bilder av djur i olika färger