Småbarnspedagogik utöver förskola

Om barnet utöver förskoleundervisning (4 h/dag) behöver småbarnspedagogik bör man fylla i detta behov på skild blankett.

Ansökan fyller man i vår webbportal via länken: morgon- och eftermiddagsverksamhet för förskolebarn
Eller via vår pappersblankett: Ansökan om morgon- och eftermiddagsvård, förskolor (167,85 kb, pdf)

Både småbarnspedagogiken som behövs utöver förskoleundervisningen och själva förskoleundervisningen ges i samma enhet.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet 2023-24:

Kristinestad och Tjöck
Småbarnspedagogik utöver förskola ordnas vid Myllybackens daghem i Kristinestad.
Tel 0403591422 kaisa.lundberg@krs.fi eller krseftis@krs.fi

Lappfjärd
Småbarnspedagogik utöver förskola ordnas vid Lappfjärds daghem
Tel 0403500230, ann-louise.toivonen@krs.fi

Härkmeri
Småbarnspedagogik utöver förskola ordnas i anslutning till Härkmeri daghem.
Tel 040 1831995 , kottis@krs.fi